Hoppa till innehåll
Just nu är det oroligheter på flera håll i världen. Studerar du i något land eller område där det är oroligt och dina studier påverkas? Läs mer här om vilken hjälp du kan få.
Läs mer...

Kriser och katastrofer när du studerar utomlands

Har det hänt någon kris eller katastrof som påverkar dina studier i landet? Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när det gäller dina studiemedel och vilka rättigheter du har.

Om något händer när du studerar utomlands

Ibland inträffar oförut­sedda händelser som påverkar dina studier utomlands. Det kan exempelvis vara strejker, terrordåd, natur­katastrofer eller extremt väder.

Oftast är det du själv som måste avgöra om du ska stanna kvar i landet eller inte. Om du är osäker på vad du ska göra, kan du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i landet.

Om du avbryter dina studier behöver du meddela avbrottet till CSN. Du behöver även meddela CSN om det sker någon annan förändring i dina studier.

Avbrott och uppehåll i studierna

Resa hem

Om du vill resa hem på grund av en händelse som inträffat, kan du försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Går inte det kan du söka merkostnads­lån för ytterligare en hemresa. Om du har en studerande­försäkring kan du kontakta ditt försäkrings­bolag, för att ta reda på om försäkringen täcker kostnaderna för hem­resan.

Merkostnadslån

Om studieresultaten påverkas

Om en oförut­sedd händelse innebär att du inte kan studera, behöver du få detta dokumenterat från skolan. Be skolan intyga vilka studie­uppehåll som du haft i samband med händelsen. Skolan behöver också intyga att du studerat fram till uppehållet. Du kan behöva intyget ifall du ska ansöka om studie­medel igen. Då prövar vi nämligen dina studie­resultat.

Studieresultat

Om du får förlängd studietid

Om du behöver studera längre än vad det var tänkt, på grund av en kris eller katastrof, ska du kontakta oss. Du kan få studie­stöd för en längre studie­tid om något oförut­sett har hänt som påverkar studierna. För att vi ska kunna bedöma om du har rätt till mer studie­stöd, behöver du göra följande:

  • meddela oss att din studietid är ändrad
  • skicka in ett intyg från skolan som styrker skälet till förlängningen och som visar datum för perioden.

Ändrat antal poäng eller kurser

Om utrikes­departementet avråder från resor

Utrikes­departementet kan avråda från resor till länder där det är krig eller andra orolig­heter. Om du studerar i ett sådant land, kan det i vissa fall innebära att du inte har rätt till fortsatta studiemedel. Det gäller områden dit UD avråder från alla resor eller uppmanar svenskar att lämna landet.

UD avråder från resor

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-11-15
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller