Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Kriser och katastrofer när du studerar utomlands

Om något händer när du studerar utomlands

Ibland inträffar oförut­sedda händelser som påverkar dina studier utomlands. Det kan exempelvis vara strejker, terrordåd, natur­katastrofer eller extremt väder.

Oftast är det du själv som måste avgöra om du ska stanna kvar i landet eller inte. Om du är osäker på vad du ska göra, kan du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i landet.

Om du avbryter dina studier behöver du meddela avbrottet till CSN. Du behöver även meddela CSN om det sker någon annan förändring i dina studier.

Avbrott och uppehåll i studierna

Resa hem

Om du vill resa hem på grund av en händelse som inträffat, kan du försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Går inte det kan du söka merkostnads­lån för ytterligare en hemresa. Om du har en studerande­försäkring kan du kontakta ditt försäkrings­bolag, för att ta reda på om försäkringen täcker kostnaderna för hem­resan.

Merkostnadslån

Om studieresultaten påverkas

Om en oförut­sedd händelse innebär att du inte kan studera, behöver du få detta dokumenterat från skolan. Be skolan intyga vilka studie­uppehåll som du haft i samband med händelsen. Skolan behöver också intyga att du studerat fram till uppehållet. Du kan behöva intyget ifall du ska ansöka om studie­medel igen. Då prövar vi nämligen dina studie­resultat.

Studieresultat

Om du får förlängd studietid

Om du behöver studera längre än vad det var tänkt, på grund av en kris eller katastrof, ska du kontakta oss. Du kan få studie­stöd för en längre studie­tid om något oförut­sett har hänt som påverkar studierna. För att vi ska kunna bedöma om du har rätt till mer studie­stöd, behöver du göra följande:

  • meddela oss att din studietid är ändrad
  • skicka in ett intyg från skolan som styrker skälet till förlängningen och som visar datum för perioden.

Ändrat antal poäng eller kurser

Om utrikes­departementet avråder från resor

Utrikes­departementet kan avråda från resor till länder där det är krig eller andra orolig­heter. Om du studerar i ett sådant land, har du rätt till fortsatt studie­stöd så länge skolan fungerar. Däremot är det inte säkert att din försäkring gäller. Kontrollera därför alltid detta med ditt försäkrings­bolag.

UD avråder från resor

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2017-12-12
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster