session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Viktigt för sökande att veta inför ansökan

Här har vi samlat sådan information som du kan ha nytta av om du vägleder en person som funderar på att ansöka om omställnings­studiestöd.

Kontrollera villkoren

Det är många villkor som behöver uppfyllas för att man ska ha rätt till omställnings­studiestöd. Det har visat sig att flera av de som har ansökt om omställnings­studiestöd inte uppfyller villkoren. Detta orsakar onödigt arbete både för den sökande och för CSN, samt gör att handläggnings­tiderna blir längre. Vi vill därför poängtera att det är viktigt att den sökande först kontrollerar att hen uppfyller villkoren för att få stödet. Om personen är osäker kan hen kontakta CSN för mer information.

Behöver veta vilken omställningsorganisation man tillhör

Omställnings­organisationerna har en viktig roll när det gäller omställnings­studiestödet. De kan ge kostnadsfri studie- och yrkesvägledning och de kan även skriva ett yttrande till CSN om utbildningen kommer att stärka ställningen på arbetsmarknaden för personen. Vissa omställnings­organisationer kan även betala ut ett kompletterande studiebidrag. Om den studerande har ett yttrande från en omställnings­organisation så kan hen få ett snabbare besked.

Det bästa är om den sökande har varit i kontakt med sin omställnings­organisation innan hen ansöker. Men om personen inte har hunnit med det, så är det viktigaste är att den studerande vet vilken omställnings­organisation hen tillhör. Den sökande kommer att få en fråga om det i ansökan. Sedan går det att komplettera med ett yttrande efteråt. Omställnings­organisationen skickar yttrandet direkt till CSN.

Om omställningsorganisationerna

Förbered alla uppgifter som behövs i ansökan

För att ansökan ska gå så smidigt som möjligt är det bra att ha förberett alla uppgifter som behövs. När man söker omställnings­studiestöd behövs bland annat följande uppgifter:

  • vilken omställnings­organisation man tillhör
  • arbetsgivarens organisations­­nummer (senaste arbetsgivares organisations­nummer om personen är arbetslös)
  • årsarbetstid (gäller inte arbetslösa)
  • årlig inkomst före skatt (gäller inte arbetslösa).

Läs mer om vilka uppgifter som behövs

Film om ansökan – steg för steg

Här är en film som visar ansökan från början till slut.

Checklista för de som ska ansöka 1 april

Här finns en kort checklista för de som planerar att ansöka om omställnings­studiestöd för höstens studier. Tipsa gärna om den här sidan!

Planerar du att ansöka om omställningsstudiestöd?

Publicerad: 2023-03-08
Hjälpte den här sidan dig?