Hoppa till innehåll

Utbetalningar – datum och tider för när pengarna kommer

Bidrag på gymnasiet

De olika bidragen för gymnasie­studier betalas ut på olika datum och under olika månader.

Studiebidrag

Vi betalar ut pengarna den sista vardagen i månaderna september–juni.

För läsåret 2019/2020 gäller de här utbetalningsdatumen:

  • 30 september 2019
  • 31 oktober 2019
  • 29 november 2019
  • 30 december 2019
  • 31 januari 2020
  • 28 februari 2020
  • 31 mars 2020
  • 30 april 2020
  • 29 maj 2020
  • 30 juni 2020

Datumet för din första utbetalning av studiebidraget beror på i vilken månad du fyller 16 år.

Då kommer första utbetalningen

Månad du fyller 16 år

Månad när du får din första utbetalning

Januari–juni

September

Juli–september

Oktober

Oktober–december

Januari

Inackorderingstillägg, extra tillägg och lärlingsersättning

Inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas ut september till maj. Extra tillägg betalas ut september till juni. Pengarna betalas ut den sista vardagen i månaderna.

Rg-bidrag

Vi betalar ut Rg-bidraget den 25:e varje månad i månaderna augusti–april. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du bidraget vardagen innan.

Studiemedel eller studiestartsstöd

När du har fått ett beslut om studiemedel eller studiestartsstöd och lämnat din studieförsäkran, då kan du se dina utbetalningar. Logga in i Mina sidor eller i CSN:s app.

För att utbetalningarna ska komma igång krävs det även att din skola har registrerat dig på kursen eller utbildningen.

Du behöver också ha anmält till vilket konto du vill ha pengarna. Det gör du till Swedbanks kontoregister. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst.

Studiemedel, studier inom Sverige

Vi betalar ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen innan.

Första utbetalningen

Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Innan du får pengarna måste du lämna in studieförsäkran, och din skola måste registrera dig på kursen eller utbildningen.

Studiemedel får du i förskott

Pengarna betalas ut i förskott. Det innebär till exempel att utbetal­ning­en den 25 september är studiemedel för oktober.

Studiemedel, studier utomlands

Den första utbetalningen kan du få tidigast tre veckor före terminsstart. Nästa utbetalning får du vid terminsstarten, och därefter betalar vi ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen före.

Innan du får pengarna måste du lämna in studieförsäkran.

Merkostnadslån

Merkostnadslån för resa och försäkring betalar vi ut tre veckor före terminsstart. Merkostnadslån för undervisningsavgift kan du också ansöka om att få utbetalt tre veckor före terminstarten, om skolan kräver att du betalar avgiften i förväg.

Tabell med tider för vanliga bidrag och lån

I tabellen får du en översikt över tider då vi betalar ut de vanligaste bidragen och lånen för studier utomlands.

Tider för utbetalning av bidrag och lån för utlandsstudier
Bidrag och lånUtbetalning
Merkostnadslån för resa till och från studielandetTidigast tre veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för försäkringTidigast tre veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för undervisningsavgiftTidigast tre veckor innan terminsstart, om du måste betala avgiften då. Annars månadsvis.
Ordinarie bidrag, ordinarie lån, merkostnadslån för utlandsstudier, tilläggslån, tilläggsbidragMånadsvis. Kan betalas ut innan terminsstart om du har särskilda skäl.
Studiemedel, studier utomlands

Den första utbetalningen kan du få tidigast tre veckor före terminsstart. Nästa utbetalning får du vid terminsstarten, och därefter betalar vi ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen före.

Innan du får pengarna måste du lämna in studieförsäkran.

Merkostnadslån

Merkostnadslån för resa och försäkring betalar vi ut tre veckor före terminsstart. Merkostnadslån för undervisningsavgift kan du också ansöka om att få utbetalt tre veckor före terminstarten, om skolan kräver att du betalar avgiften i förväg.

Från juli 2018 ändras reglerna för lån till undervisningsavgift

Tabell med tider för vanliga bidrag och lån

I tabellen får du en översikt över tider då vi betalar ut de vanligaste bidragen och lånen för studier utomlands.

Tider för utbetalning av bidrag och lån för utlandsstudier
Bidrag och lånUtbetalning
Merkostnadslån för resa till och från studielandetTidigast tre veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för försäkringTidigast tre veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för undervisningsavgiftTidigast tre veckor innan terminsstart, om du måste betala avgiften då. Annars månadsvis.
Ordinarie bidrag, ordinarie lån, merkostnadslån för utlandsstudier, tilläggslån, tilläggsbidragMånadsvis. Kan betalas ut innan terminsstart om du har särskilda skäl.
Studiestartsstöd

Vi betalar ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen innan.

Första utbetalningen

Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Innan du får pengarna måste du lämna in studieförsäkran, och din skola måste registrera dig på kursen eller utbildningen.

Studiestartsstöd får du i förskott

Pengarna betalas ut i förskott. Det innebär till exempel att utbetal­ning­en den 25 september är studiestartsstödet för oktober.

Frågor och svar

Jag ska studera utomlands. Kan jag få studiemedel i förskott för hyran?

Ja, men bara om du har särskilda skäl och måste betala flera månaders hyra i förväg. I så fall kan CSN pröva om du kan få hela terminens bidrag och lån utbetalt som ett engångsbelopp i förskott.

Du ansöker om förskotts­utbetalningen i din ansökan om studiemedel.

Du måste kunna styrka dina kostnader med en faktura eller liknande.

Kan jag få lånet för undervisningsavgiften utbetalt innan terminsstarten?

Ja, om skolan kräver att du måste betala hela terminsavgiften i förväg. Då kan du få lånet utbetalt tidigast tre veckor före termins­starten.

Du måste då kunna visa att hela terminens avgift måste betalas då, till exempel med ett intyg från skolan. Intyget skannar du och lämnar in i Mina sidor.

Bara i undantags­fall kan du få lånet utbetalt för ett helt läs­år, om skolan uttryck­ligen kräver att du betalar allt på en gång. Vi är dock mycket restrik­tiva med sådana utbetal­ningar. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Kan jag få studiestöd retroaktivt?

Ja, men bara för fyra veckor bakåt i tiden räknat från när din ansökan kom in till CSN. Vänta därför inte för länge med att ansöka om studiemedel eller studiestartsstöd.

Jag går på gymnasiet, varför får jag inget bidrag?

Det kan bero på när du fyller år och hur gammal du är.

Det allra första studiebidraget får du som tidigast kvartalet efter att du fyllt 16 år. Det innebär att du som fyller i september får din första utbetalning i oktober, och du som fyller i oktober–december får den i januari.

Som längst kan du få studiebidrag till och med våren det år du fyller 20 år. Efter det kan du ansöka om studiemedel.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-07-01
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller