session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utländsk medborgare – studiemedel för studier utanför Sverige

Är du utländsk med­borgare och vill studera utom­lands? Här hittar du information om de villkor du kan upp­fylla för att ha rätt till studie­medel från CSN.

Rätt till svenskt studiemedel

Det vanliga är att endast svenska medborgare kan få och låna studiemedel för studier utanför Sverige, men i vissa fall kan även utländska medborgare göra det. Det gäller även språkkurser. Då måste du först uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om dem här på sidan.

Du måste uppfylla övriga villkor också

Om CSN beslutar att du har rätt till svenskt studiestöd, måste du även uppfylla de övriga villkoren för att få studiemedel. Till exempel behöver den utbildning du ska gå uppfylla våra krav.

Arbetar i Sverige och är medborgare i EU/EES eller Schweiz

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz kan ha rätt till svenskt studiestöd om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige och fortsätter arbeta under studierna. För att det ska räknas behöver du arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Du som är medborgare i Schweiz måste även ha uppehållstillstånd i Sverige.

Medborgare i Storbritannien

Om du är brittisk medborgare och har ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket kan du normalt jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Du behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om du har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Är anhörig till person som arbetar i Sverige

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om du är anhörig till en person som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och som arbetar eller driver företag i Sverige. För att det ska gälla behöver din anhöriga arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Anhörig till medborgare inom EU/EES eller Schweiz

Du räknas som anhörig om du är partner, barn eller styvbarn under 21 år till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Du kan också räknas som anhörig om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Anhörig till medborgare i Storbritannien

Om du är anhörig till en brittisk medborgare och hen arbetade i Sverige redan innan den 1 januari 2021 kan du jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Din anhöriga behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om din anhöriga har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Anhörig till svensk medborgare

Om din partner eller förälder är svensk medborgare och ni även har haft en relation i ett annat EU/EES-land, kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige.

Din partner eller förälder måste arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott utomlands. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket.

Min partner är svensk medborgare och arbetar i Sverige. Varför gäller inte EU-rätten för mig?

Anhörig till svensk medborgare som har bott i Storbritannien

Om du och din svenska anhöriga har haft en relation i Storbritannien och din anhöriga återvände till Sverige före den 1 januari 2021 kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige. Din svenska anhöriga måste också arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott i Storbritannien. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket. Om hen har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Barn till turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studiestöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

För att räknas som arbetstagare eller egenföretagare behöver du eller din anhöriga uppfylla vissa villkor.

Det räknas som arbete

Du eller din anhöriga kan räknas som arbetstagare i Sverige om du eller hen uppfyller de här villkoren:

 • Du eller hen är anställd av ett svenskt företag eller annan svensk arbetsgivare.
 • Du eller hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor.
 • Du eller hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

Du eller din anhöriga kan räknas som egenföretagare i Sverige om du eller hen uppfyller de här villkoren:

 • Du eller hen arbetar i tillräcklig omfattning i företaget. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. CSN bedömer omfattningen utifrån bland annat företagets omsättning och om du eller din anhöriga får inkomst eller vinst från företaget.
 • Du eller hen har momsregistrerat företaget hos Skatteverket och har F-skattsedel.

Om du eller din anhöriga har slutat arbeta

Om du har slutat arbeta kan du ändå räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Detsamma gäller din anhöriga. Då måste du eller hen uppfylla något av de här villkoren:

Du eller din anhöriga ska gå vidareutbildning

Du ska vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan du slutade arbeta. Samma villkor gäller för din anhöriga.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
Du eller din anhöriga är sjuk eller skadad

Du eller din anhöriga är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Du behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

Du eller din anhöriga har blivit uppsagd

Du eller din anhöriga har blivit uppsagd från anställningen och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om du eller hen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan ni normalt bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

Har permanent uppehållsrätt (PUR)

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Om du är medborgare i ett EU/EES-land

Du kan få permanent uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år.

Om du är anhörig till en medborgare i ett EU/EES-land

Du kan få permanent uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas partner eller barn.

Detta gäller inte om din anhöriga är svensk eller schweizisk medborgare.

PUR för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan få PUR efter att du har varit bosatt här utan avbrott i minst 5 år. Du behöver också ha ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan få PUR efter att du och din brittiska anhöriga har bott tillsammans i Sverige i minst 5 år utan avbrott. Ni måste ha bott tillsammans i Sverige innan den 1 januari 2021.

Permanent uppehållsrätt i förtid för medborgare i EU/EES som arbetar eller har arbetat i Sverige, och deras anhöriga

Du kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid om du är medborgare i ett EU/EES-land och är eller har varit arbetstagare eller egenföretagare. Då måste även något av följande stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbetsoförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till någon som arbetar eller har arbetat i Sverige

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en person som uppfyller någon av punkterna. Det kan du även få om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Permanent uppehållsrätt i förtid för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid. För att kunna få det måste du ha varit arbetstagare eller egen­företagare och något av följande måste stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbets­oförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om ni har bott tillsammans i Sverige sedan innan den 1 januari 2021, och din anhöriga uppfyller någon av punkterna ovan.

Du kan också få permanent uppehålls­rätt i förtid om den brittiska medborgaren som du är anhörig till avled under tiden hen arbetade i Sverige. Din anhöriga måste då ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som berodde på arbetet.

Språkkurser kan vara utbytesstudier

Ibland kan språkkurser räknas som utbytesstudier. För utbytesstudier finns det fler sätt som du kan uppfylla villkoren på, eftersom din rätt till svenskt studiestöd då prövas enligt både svenska bestämmelser och EU-rätten.

Om språkkursen ska räknas som utbytesstudier kontrollerar vi i samband med din ansökan.

Rätt till studiestöd för utbytesstudier

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?