session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Här hittar du information om villkor, belopp, ansökan och studieförsäkran.Vad är studiestartsstöd?

Filmen är textad på flera språk (klicka på textningsikonen för att välja språk) och finns även som syntolkad version.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan.

Belopp

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

Belopp i kronor, studiestartsstöd 2024
Procent1 vecka
4 veckor
Heltid, 100 %

2 721

10 884

Deltid, 75 %

2 039

8 156

Deltid, 50 %

1 363

5 452

 

Beloppsblad för studiestartsstöd, 2024 Pdf, 33 kB.

Beloppsblad för studiestartsstöd, 2023 Pdf, 33 kB.

Om du har barn

Du som har vårdnaden om barn kan få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Tilläggsbidrag för dig som har barn

Krav och villkor

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven. Några av kraven utreds av din hemkommun, resten utreder CSN.

Utbildningen måste ge rätt till studiestartsstöd

De här utbildningarna ger rätt till studiestartsstöd:

 • Utbildningar inom komvux på grundskole- och gymnasienivå (inte uppdragsutbildning, SFI eller särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå).
 • Utbildningar på folkhögskola som bedöms motsvara grundskole- och gymnasienivå på komvux.
Du ska vara arbetslös och anmäld hos arbetsförmedlingen

Vad räknas som arbetslöshet?

Om du har varit inskriven i ett arbetsmarknads­politiskt program eller deltagit i etablerings­insatser, räknas det också som arbetslöshet.

Du kan däremot inte räkna med tid som du

 • varit deltidsarbetslös
 • haft en behovs- eller timanställning
 • arbetat tillfälligt
 • inte kunnat söka arbete för att du till exempel varit sjuk eller föräldraledig.

Arbetsförmedlingen skickar uppgift­er­na om din arbetslöshet till CSN i samband med att du ansöker. Du behöver inte skicka in något intyg.

Så beräknar vi längden på din arbetslöshet

För att ha rätt till studiestartsstöd måste du under de senaste tolv månaderna har varit arbetslös i sammanlagt minst sex månader. Vi beräknar din period som arbetslös på olika sätt beroende på om du skickar in din ansökan om studiestartsstöd före eller efter din studiestart.

Om du skickar in din ansökan innan du påbörjat dina studier utgår vi från det datum din ansökan kom in till CSN. Vi kontrollerar då att du varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader under de senaste tolv månaderna.

Om du skickar in din ansökan efter att du påbörjat dina studier utgår vi från det datum du började studera. Vi kontrollerar då att du varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader under de senaste tolv månaderna.

Har du haft ett studieuppehåll som är längre än sex månader? Då prövar vi om du uppfyller villkoret för arbetslöshet på nytt. Om du har särskilda skäl till ditt studieuppehåll kan vi bortse från uppehållet och inte pröva villkoret för arbetslöshet på nytt. Det kan till exempel vara att du varit sjuk eller föräldraledig. När du ansöker om studiestartsstöd ska du i så fall skriva om dina skäl och skicka med ett intyg som styrker skälen, till exempel ett läkarintyg.

Du har kort tidigare utbildning

Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Studiestarts­stödet riktar sig i första hand till dig som inte har en gymnasieutbildning sedan tidigare. Du kan till exempel sakna gymnasieutbildning eller inte ha avslutat den. Det är din hem­kommun som prövar och beslutar om du uppfyller det här kravet.

Du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren

Du får inte ha fått bidrag eller tagit studielån från CSN de senaste tre åren. Du kan däremot ha haft det tidigare.

Du måste studera minst 50 procent i minst tre veckor

Du kan studera på heltid eller deltid och ha rätt till studiestartstöd. Men du måste studera på minst 50 procent och under minst tre veckor.

Studietakt

Du måste vara mellan 25 och 60 år

Du kan få studiestartsstöd från och med det år du fyller 25 år och som längst till och med det år du fyller 60 år.

Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiestartsstöd samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller följande ersättningar:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • utbildningsbidrag
 • dagersättning under tiden du tjänstgör enligt pliktlagen (värnplikt)
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land
 • annat studiestöd från CSN (studiehjälp, studiemedel eller omställningsstudiestöd)

Försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsbidrag och barnbidrag påverkar inte rätten till studiestarts­stöd.

Du måste vara registrerad på dina kurser

Du måste registrera dig på de kurser som du börjar. Om du läser flera kurser under en termin ska du registrera dig på dem, allt eftersom de börjar. När terminen är slut ska du ha registrerat dig för samma antal veckor och poäng som det står i ditt beslut om studiestartsstöd.

Villkor för dig som har studerat med studiestartsstöd tidigare

Om du har studerat med studie­starts­stöd tidigare måste du ha klarat kraven på studieresultat för att få nytt studiestartsstöd. Du måste också ha kvar veckor med studiestartsstöd.

Studieresultat

Villkor för dig som har studielån eller återkrav sedan tidigare

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare lån för att kunna få studiestartsstöd. Det innebär att du måste ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker studiestartsstöd för.

Du kan inte få studiestartsstöd om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studiestartsstöd även om du inte skött återbetalningen. Men CSN:s prövning av det är mycket sträng.

Under tiden du studerar med studie­starts­stöd behöver du inte betala tillbaka på dina tidigare lån. Det kallas för nedsättning. När CSN beslutar att du får studiestartsstöd, ser vi samtidigt till att du får nedsätt­ning. Om du inte vill ha det, kan du kontakta oss.

Villkor för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Rätt till svenskt studiestöd för dig som är utländsk medborgare

Så länge kan du få studiestartsstöd

Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd i 50 veckor. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna utifrån det.

Antal veckor med studiestartsstöd‌


Heltid

Deltid,
75 %

Deltid,
50 %

Maximalt antal veckor med studiestartsstöd

50 veckor

67 veckor

100 veckor


Om du vill fortsätta studera efter att veckorna med studiestartsstöd är slut, kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Ansökan

Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestarts­stödet på din hemkommun. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.

Ansök hos din hemkommun

Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun. De skickar sedan vidare din ansökan till CSN. Det går inte att ansöka direkt hos CSN. Du kan ansöka om studiestartsstöd flera gånger, under förutsättning att du har veckor kvar. 

Du som är utländsk medborgare kan även behöva ansöka om rätt till svenskt studiestöd

Om du är utländsk medborgare behöver CSN pröva din rätt till svenskt studiestöd. Det innebär att du i din ansökan behöver fylla i uppgifter om det. Uppgifterna handlar om dig och din familj, till exempel när du kom till Sverige och vad du har gjort sedan du kom hit. Antingen svarar du på de frågorna direkt hos kommunen eller så svarar du på dem hemifrån genom att logga in i Mina sidor på csn.se.

Beräkna dina inkomster under studietiden

När du ansöker behöver du fylla i vilken inkomst du kommer att ha, både från lön och andra skatte­pliktiga inkomster. Det finns nämligen en gräns för hur stor inkomst du kan ha under ett kalenderhalvår (januari–juni eller juli–december) innan det påverkar ditt studiestartsstöd. Beloppsgränsen kallar vi för fribelopp.

Inkomst och fribelopp

Fyll i ansökan noga

Om det saknas uppgifter i din ansökan kan du behöva lämna fler uppgifter senare. Då tar det längre tid innan du får beslutet från CSN.

Ditt ansvar att uppgifterna stämmer

Om du lämnar uppgifter som inte är korrekta kanske du får mer pengar än du har rätt till. Då får du ett återkrav av oss senare. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag.

Kommunen utreder och beslutar

Kommunen utreder om du tillhör målgruppen för studiestarts­stödet. Till exempel utreder de att din tidigare utbildning är kort och att du har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Om kommunen beslutar att du tillhör målgruppen skickar de vidare din ansökan till CSN.

CSN utreder och beslutar

När CSN har fått in din ansökan utreder vi om du uppfyller övriga villkor för att få studiestartsstöd, till exempel att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och att du ska studera på minst 50 procent. Vi skickar sedan ett beslut till dig. Om du är utländsk medborgare utreder vi även om du har rätt till svenskt studiestöd. Då får du två beslut från CSN.

Anmäl bankkonto till Swedbank

För att du ska få pengarna insatta på ditt bankkonto måste du anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Det är Swed­bank som sköter CSN:s utbetalningar.

Bankkontot kan du ha i vilken svensk bank som helst. Du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Anmäl bankkonto till Swedbank

Kontrollera ditt beslut

När du får beslutet ska du kontrollera att det stämmer – det är ditt ansvar att göra det. Om något inte stämmer måste du meddela oss det.

Lämna din studieförsäkran

Innan du kan få din första utbetalning måste du lämna en studieförsäkran till CSN.

Du lämnar din studieförsäkran när terminen börjar. Med studieförsäkran intygar du att du ska läsa så som det står i beslutet. Kontrollera därför först att ditt beslut stämmer. Du kan vanligt­vis lämna studieförsäkran i Mina sidor eller i appen.

Vänta inte för länge!

Du måste lämna din studieförsäkran inom en månad från starten av perioden med studiestartsstöd. Har du fått ditt beslut om studiestartsstöd efter att dina studier börjat? Då kan du lämna studie­försäkran inom en månad från det datum som står på ditt beslut.

Om din studieförsäkran inte har kommit in i tid kommer vi att upphäva ditt beslut. Det innebär att du behöver göra en ny ansökan för att kunna få studie­starts­stöd.

Fler sätt att lämna studieförsäkran

Du kan lämna din studieförsäkran på olika sätt:

 • i Mina sidor
 • i CSN:s app
 • med blanketten Studieförsäkran.

Har du fått en blankett som både du och skolan ska skriva under, måste du skicka in den med post till CSN.

Registrera dig på dina kurser

Innan du får den första utbetalningen måste skolan intyga till CSN att du har påbörjat dina studier. Därför är det viktigt att du registrerar dig på din kurs.

För att ha rätt till studiestarts­stöd måste du vara registrerad på alla kurser som du läser. CSN kontrollerar alltid att de uppgifter du har lämnat i din ansökan stämmer med skolans uppgifter om hur du studerar. Det gör vi för att vara säkra på att vi betalar ut rätt belopp till dig.

Meddela oss om du läser mindre än du hade planerat

Om du läser färre poäng eller kurser än vad du planerade när du sökte studiestartsstöd, måste du meddela oss det. Om du inte gör det, kan du behöva betala tillbaka pengar.

Ändrat antal poäng eller kurser

Om du ska läsa om en kurs

Ska du läsa om en kurs kan du få studiestartsstöd för de delar du inte tidigare klarat. Tänk på att du då måste registrera dig igen på kursen.

Utbetalning

Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Då måste du först ha lämnat studieförsäkran och skolan ska ha rapporterat att du börjat studera. De följande utbetalningarna får du den 25:e varje månad. Om det är en helgdag får du pengarna sista vardagen före. I Mina sidor kan du se dina planerade utbetalningar.

Vi betalar ut studiestartsstödet i förskott. Det innebär till exempel att utbetal­ning­en den 25 september är studiestarts­stödet för oktober.

Det vanligaste är att du får studiestarts­stöd för fyra veckor varje gång du får en utbetalning från CSN.

Inkomster under studietiden

När du studerar med studiestartsstöd får du ha inkomster upp till en viss gräns utan att ditt studiestartsstöd påverkas. Det kallas för fribelopp. Om du har högre inkomster än fribeloppet minskar ditt studiestartsstöd.

Inkomst och fribelopp

Meddela om du blir sjuk eller avbryter studierna

Om du blir sjuk eller avbryter dina studier är det viktigt att du meddelar det, så att du inte får problem med ditt studiestartsstöd.

Det finns även andra händelser som kan påverka ditt studiestarts­stöd och som du behöver meddela CSN. Det kan till exempel vara att

 • du ändrar studietakt eller läser färre poäng
 • du vårdar sjukt barn
 • din eller en anhörigs arbetstid förändras när du är utländsk medborgare.

Egen sjukdom anmäler du till Försäkringskassan. Allt annat anmäler du till CSN.

Anmäl sjukdom till Försäkringskassan

Om du blir sjuk

Om något händer eller ändras

Frågor och svar

Kan jag ansöka om studiestartsstöd flera gånger?

Ja, om du inte har använt alla veckor med studie­starts­stöd, så kan du ansöka igen.

När du ansöker igen prövar vi om du har tillräckliga studie­resultat från dina tidigare studier. Har det gått sex månader eller mer sedan du studerade senast? Då prövar vi också om du fortfarande uppfyller villkoren för arbetslös­het.

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

Kan jag få studiestartsstöd samtidigt som jag har föräldrapenning?

Ja, det kan du. Föräldrapenningen räknas som en inkomst, och inkomsten påverkar inte dina studiemedel så länge den är lägre än ditt fribelopp.

Däremot är det inte säkert att Försäkringskassan beviljar dig föräldrapenning när du studerar. Därför bör du ställa din fråga även till Försäkringskassan.

Hur fungerar det om jag vill läsa vidare med studiemedel?

Studiemedel består av två delar, bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ha bidraget eller om du även vill låna pengar. Lånet måste du betala tillbaka. Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du i vissa fall få en större bidragsdel. Det gäller till exempel om du saknar en treårig gymnasieutbildning sedan tidigare.

För att kunna få studiemedel måste du ha klarat tillräckligt många poäng eller kurser under tiden som du haft studiestartsstöd.

Folder och webbinar om studiestartsstöd

Framsida av folder om studiestartsstöd

Folder

Klicka på bilden för att se hela foldern.

För dig som arbetar med studiestartsstödet

På våra partnersidor hittar du information om bland annat ansökan och behörigheter. Där finns också stödmaterial som du kan använda, till exempel informationsblad om studiestartsstödet på olika språk.

Till partnersidorna

Uppdaterad: 2024-06-14
Hjälpte den här sidan dig?