Jump to content

Fribelopp – inkomster under studietiden

När du får lån eller bidrag för studier finns det en gräns för hur stora inkomster du får ha samtidigt som du studerar. Den gränsen kallas för fribelopp. Det här gäller för dig som har studiemedel eller studiestartsstöd.

Vad är fribelopp?

Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att dina studiemedel (bidrag och lån) eller ditt studiestartsstöd påverkas. Fribeloppet gäller per kalenderhalvår, 1 januari-30 juni och 1 juli–31 december. Om du har högre inkomster än fribeloppet har du inte rätt till lika mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Både bidrag och lån minskar.

Tänk på att

 • lönen räknas till det kalenderhalvår den betalas ut
 • inkomster under sommaren kan påverka dina bidrag och lån, även fast du inte studerar då
 • fribeloppet gäller även om du bara har bidraget
 • meddela CSN om din inkomst ändras.

Hur stort är fribeloppet?

Hur stort ditt fribelopp är beror på

 • hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd
 • om du ansökt om studiemedel för heltid- eller deltidsstudier.

Med anledning av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin har fribeloppet inom studiemedlen varit borttaget under pandemin. Från 1 juli 2022 är fribeloppet tillbaka igen.

Du som studerade med studiemedel under första halvåret 2022 kunde ha inkomster utan att det påverkade studiemedlen under första halvåret 2022. Det gäller alla typer av inkomster, även inkomster från kapital och näringsverksamhet.

Tänk på att om du arbetade i juni 2022 och lönen betalas ut i juli 2022 räknas junilönen som inkomst för det andra kalenderhalvåret 2022. Den kan alltså påverka din rätt till studiemedel under hösten 2022.

Fribelopp för studiemedel, gäller från 1 juli 2022
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller från 1 juli 2022.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

182 487

183 578

184 761

2

177 806

180 072

182 424

3

173 126

176 565

180 086

4

168 446

173 058

177 748

5

163 765

169 552

175 411

6

159 085

166 045

173 073

7

154 405

162 539

170 735

8

149 725

159 032

168 397

9

145 044

155 526

166 060

10

140 364

152 019

163 722

11

135 684

148 512

161 384

12

131 004

145 006

159 047

13

126 323

141 499

156 709

14

121 643

137 993

154 371

15

116 963

134 486

152 033

16

112 283

130 979

149 696

17

107 602

127 473

147 358

18

102 922

123 966

145 020

19

98 242

120 460

142 683

20

93 561

116 953

140 345

21

88 881

113 447

138 007

22

84 201

109 940

135 669

23

79 521

106 433

133 332

24

74 840

102 927

130 994

25

70 160

99 420

128 656

26

65 480

95 914

126 318


 

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

179 842

180 918

182 084

2

175 229

177 462

179 780

3

170 617

174 006

177 476

4

166 005

170 550

175 172

5

161 392

167 095

172 868

6

156 780

163 639

170 565

7

152 167

160 183

168 261

8

147 555

156 727

165 957

9

142 942

153 272

163 653

10

138 330

149 816

161 349

11

133 717

146 360

159 045

12

129 105

142 904

156 742

13

124 493

139 448

154 438

14

119 880

135 993

152 134

15

115 268

132 537

149 830

16

110 655

129 081

147 526

17

106 043

125 625

145 222

18

101 430

122 170

142 919

19

96 818

118 714

140 615

20

92 205

115 258

138 311

21

87 593

111 802

136 007

22

82 981

108 347

133 703

23

78 368

104 891

131 399

24

73 756

101 435

129 095

25

69 143

97 979

126 792

26

64 531

94 524

124 488


Regeringen har tagit bort fribeloppet för studiemedel under 2020 på grund av coronakrisen. I tabellen ser du de fribelopp som var tänkt att gälla för 2020.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

178 708

179 777

180 936

2

174 125

176 343

178 647

3

169 542

172 909

176 358

4

164 958

169 475

174 068

5

160 375

166 041

171 779

6

155 792

162 607

169 490

7

151 208

159 173

167 200

8

146 625

155 739

164 911

9

142 041

152 306

162 622

10

137 458

148 872

160 332

11

132 875

145 438

158 043

12

128 291

142 004

155 754

13

123 708

138 570

153 464

14

119 125

135 136

151 175

15

114 541

131 702

148 886

16

109 958

128 268

146 596

17

105 374

124 834

144 307

18

100 791

121 400

142 018

19

96 208

117 966

139 728

20

91 624

114 532

137 439

21

87 041

111 098

135 150

22

82 458

107 664

132 860

23

77 874

104 230

130 571

24

73 291

100 796

128 282

25

68 707

97 362

125 993

26

64 124

93 928

123 703


Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2019.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

175 686

176 737

177 876

2

171 180

173 361

175 625

3

166 674

169 985

173 375

4

162 168

166 609

171 124

5

157 662

163 233

168 874

6

153 157

159 857

166 623

7

148 651

156 481

164 372

8

144 145

153 105

162 122

9

139 639

149 730

159 871

10

135 133

146 354

157 621

11

130 627

142 978

155 370

12

126 121

139 602

153 119

13

121 616

136 226

150 869

14

117 110

132 850

148 618

15

112 604

129 474

146 368

16

108 098

126 098

144 117

17

103 592

122 722

141 866

18

99 086

119 346

139 616

19

94 581

115 971

137 365

20

90 075

112 595

135 115

21

85 569

109 219

132 864

22

81 063

105 843

130 613

23

76 557

102 467

128 363

24

72 051

99 091

126 112

25

67 545

95 715

123 862

26

63 040

92 339

121 611


Studiestartsstöd

Fribelopp för studiestartsstöd, 2022
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2022.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

150 696

151 662

152 628

2

146 832

148 764

150 696

3

142 968

145 866

148 764

4

139 104

142 968

146 832

5

135 240

140 070

144 900

6

131 376

137 172

142 968

7

127 512

134 274

141 036

8

123 648

131 376

139 104

9

119 784

128 478

137 172

10

115 920

125 580

135 240

11

112 056

122 682

133 308

12

108 192

119 784

131 376

13

104 328

116 886

129 444

14

100 464

113 988

127 512

15

96 600

111 090

125 580

16

92 736

108 192

123 648

17

88 872

105 294

121 716

18

85 008

102 396

119 784

19

81 144

99 498

117 852

20

77 280

96 600

115 920

21

73 416

93 702

113 988

22

69 552

90 804

112 056

23

65 688

87 906

110 124

24

61 824

85 008

108 192

25

57 960

82 110

106 260

26

54 096

79 212

104 328


Fribelopp för 2021, studiestartsstöd
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2021.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

148 512

149 464

150 416

2

144 704

146 608

148 512

3

140 896

143 752

146 608

4

137 088

140 896

144 704

5

133 280

138 040

142 800

6

129 472

135 184

140 896

7

125 664

132 328

138 992

8

121 856

129 472

137 088

9

118 048

126 616

135 184

10

114 240

123 760

133 280

11

110 432

120 904

131 376

12

106 624

118 048

129 472

13

102 816

115 192

127 568

14

99 008

112 336

125 664

15

95 200

109 480

123 760

16

91 392

106 624

121 856

17

87 584

103 768

119 952

18

83 776

100 912

118 048

19

79 968

98 056

116 144

20

76 160

95 200

114 240

21

72 352

92 344

112 336

22

68 544

89 488

110 432

23

64 736

86 632

108 528

24

60 928

83 776

106 624

25

57 120

80 920

104 720

26

53 312

78 064

102 816

Förslag om att fribeloppet ska tas bort under 2020

Regeringen har föreslagit att fribeloppet för de som studerar med studiestartsstöd också ska tas bort under 2020. Riksdagen har inte fattat något beslut om detta än. Vi återkommer med mer information när riksdagen har fattat sitt beslut.

Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

147 576

148 522

149 468

2

143 792

145 684

147 576

3

140 008

142 846

145 684

4

136 224

140 008

143 792

5

132 440

137 170

141 900

6

128 656

134 332

140 008

7

124 872

131 494

138 116

8

121 088

128 656

136 224

9

117 304

125 818

134 332

10

113 520

122 980

132 440

11

109 736

120 142

130 548

12

105 952

117 304

128 656

13

102 168

114 466

126 764

14

98 384

111 628

124 872

15

94 600

108 790

122 980

16

90 816

105 952

121 088

17

87 032

103 114

119 196

18

83 248

100 276

117 304

19

79 464

97 438

115 412

20

75 680

94 600

113 520

21

71 896

91 762

111 628

22

68 112

88 924

109 736

23

64 328

86 086

107 844

24

60 544

83 248

105 952

25

56 760

80 410

104 060

26

52 976

77 572

102 168

Du kan se ditt personliga fribelopp i beslutet om studiemedel eller studiestartsstöd. Du kan även se det i Mina sidor eller i CSN:s app.

För heltidsstudier med studiemedel under 20 veckor (en vanlig termin) är fribeloppet 86 782 kronor under ett kalenderhalvår.

Studerar du istället med studiestartsstöd under samma period är fribeloppet 71 680 kronor.

Ett kalenderhalvår är januari–juni eller juli–december.

Beräkna din inkomst

När du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd får du fylla i hur stor inkomst du beräknar ha under det eller de kalenderhalvår som du ansöker för. Med kalenderhalvår menas 1 januari–30 juni och 1 juli–31 december.

Det här räknas som inkomst

Du ska ta med skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det kan till exempel vara

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • vinst från försäljning av bostad
 • inkomster från aktieförsäljning och aktieutdelning
Se fler exempel på inkomst
 • sjukpenning
 • sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • ränteinkomster från banktillgångar
 • skattepliktigt omvårdnadsbidrag
 • pension (den skattepliktiga delen)
 • inkomster från annat land
 • inkomster från eget företag.

Bostadsbidrag och barnbidrag räknas inte som inkomst.

När du anmäler inkomst till CSN

Så här gör du:

 1. Lägg ihop alla de skattepliktiga inkomster som du beräknar att ha.
 2. Dra bort eventuella avdrag som du planerar att göra i din deklaration och som du tror att Skatteverket kommer att godkänna.
 3. Nu har du fått fram vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det är det beloppet som du ska meddela CSN.

Normalt är överskottet din sammanlagda inkomst minus de avdrag som Skatteverket godkänner i din deklaration. Har du frågor om detta kan du kontakta Skatteverket.

Tänk på att:

 • om du har lön ska du räkna på din bruttolön, det vill säga innan skatten är dragen.
 • lönen ska räknas till det kalenderhalvår som den betalas ut. Om du jobbar i juni och får lönen utbetalad i juli räknas inkomsten till 1 juli-31 december.
 • om du har arbetat utomlands ska du ta med de inkomst­uppgifterna också.

Det kan vara svårt att veta exakt hur stora inkomster du kommer att ha när du gör din ansökan, men fyll i den inkomst du tror att du kommer att ha och ändra sedan när du vet mer. Om dina inkomster fortfarande är under fribeloppet behöver du inte meddela ändringen till CSN.

Tips! Om du loggar in på Skatteverkets webbplats kan du se hur mycket du har tjänat hittills under året.

Skatteverkets webbplats

Om du har inkomster över fribeloppet

Om dina inkomster för halvåret överstiger ditt fribelopp, minskar dina studiemedel. Både bidrag och lån minskar. Räkna ut hur mycket det minskar genom att ta den inkomst som överstiger fribeloppet och multiplicera den med 0,61.

Men det förutsätter att du meddelar oss om du tjänar mer än ditt fribelopp. VI kontrollerar alltid dina inkomster i efterhand. Om vi upptäcker att du har tjänat för mycket får du ett återkrav där du har 30 dagar på dig att betala tillbaka hela den felaktigt utbetalda summan.

Exempel: Din inkomst är högre än fribeloppet

Du ska studera på heltid i 20 veckor under januari–juni. Ditt fribelopp är 90 000 kronor för det kalenderhalvåret, men du beräknar ha inkomster på 150 000 kronor under den tiden. Du har både bidrag och studielån. Dina studiemedel minskar då med cirka 36 600 kronor under det halvåret (61 procent). Bidraget minskar med 11 100 kronor och lånet minskar med 25 500 kronor.

Om du misstänker att du kommer tjäna mer än fribeloppet kan det vara klokt att istället ansöka om studiemedel för färre veckor eller för en lägre studietakt. På så sätt ökar ditt fribelopp. Samtidigt sparar du veckor med studiemedel för framtiden. Det kan också innebära att du i slutändan får mer studiemedel.

Exempel: Så kan ditt fribelopp bli högre och du kan få mer i studiemedel

Du har en inkomst på 125 000 kronor under januari-juni. Om du ansöker om bidrag och lån för alla veckor på heltid under 20 veckor får du ut 33 910 kronor i studiemedel. Ansöker du istället om bidrag och lån för 13 veckor på heltid får du ut 36 302 kronor. Du får alltså cirka 2 000 kronor mer om du söker för 13 veckor istället för 20 veckor, eftersom du överstiger fribeloppet för 20 veckor. Samtidigt sparar du 7 veckor med studiemedel för framtiden.

Räkneexempel:
Du söker bidrag och lån för 20 veckor och har en inkomst på
125 000 kronor
Ditt fribelopp: 90 000 kronor
Din inkomst: 125 000 kronor
Dina bidrag och lån: 55 440 kronor
Dina bidrag och lån minskas med: 21 350 kronor (125 000 – 90 000 x 0,61)
Ditt totala bidrag och lån blir: 33 910 kronor (55 440 – 21 350)

Du söker bidrag och lån för 13 veckor och har en inkomst på
125 000 kronor
Ditt fribelopp: 126 323 kronor
Din inkomst: 125 000 kronor
Dina bidrag och lån: 36 302 kronor
Dina bidrag och lån minskas med: 0 kronor
Ditt totala bidrag och lån blir: 36 302 kronor

Varför ska jag meddela ändrad inkomst till CSN?

Om din inkomst ändras och överstiger fribeloppet behöver du meddela det till CSN. Då ser vi till att justera dina studiemedel eller ditt studiestartstöd, så att du får rätt belopp utbetalt. På så sätt kan du hindra återkrav, det vill säga att du måste betala tillbaka pengar som du felaktigt fått utbetalt.

Om du har meddelat CSN att du beräknar ha inkomster över fribeloppet och din inkomst blir lägre, är det också viktigt att meddela oss. Då kan du ha rätt till mer studiemedel.

Vi polisanmäler om vi misstänker bidragsbrott

Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

CSN kontrolllerar dina inkomster i efterhand

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Kontrollen görs två år i efterhand.

Om det visar sig att du haft en inkomst över fribeloppet som är högre än vad du meddelat till oss, kan du få ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka de pengar du inte haft rätt till i en klumpsumma.

Kontroll av inkomst

Exempel: Sanna får ett återkrav två år efter sina studier

Sanna studerar med studiemedel under 2019. Hon jobbar under sommaren och säljer dessutom sin lägenhet med vinst. Hon tänker inte på att meddela CSN om lägenhetsförsäljningen.

När hon år 2020 deklarerar till Skatteverket tar hon upp alla inkomster som hon har haft under året som gått, däribland vinsten från lägenhetsförsäljningen.

I början av 2021 hämtar CSN uppgifter om Sannas inkomst för 2019 från Skatteverket och jämför med de uppgifter som hon har lämnat till CSN. Det visar sig att Sanna har haft högre inkomst än fribeloppet och Sanna får besked från CSN att hon behöver betala tillbaka studiemedel. Hon får ett återkrav.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter dina studier ska du anmäla det till CSN. Då prövar vi hur mycket pengar du har rätt till utifrån den nya, kortare studietiden och räknar om fribeloppet.

Avbrutna studier

Frågor och svar

Jag har haft för hög inkomst under 2019. Hur mycket måste jag betala tillbaka?

För att kunna svara på din fråga måste vi göra en utredning.

I utredningen tittar vi på hur hög inkomst du har haft, hur högt ditt fribelopp var och om du hade både bidrag och lån.

När utredningen är klar får du ett beslut om återkrav, där det framgår hur mycket du ska betala tillbaka. Du betalar då även ränta från den dag då pengarna betalades ut och en expeditionsavgift. 

Jag ska sälja en lägenhet. Påverkar försäljningen mitt bidrag eller lån?

Ja vinsten från en försäljning av lägenhet eller en fastighet räknas som en kapitalinkomst och kan påverka hur mycket bidrag och lån som du har rätt till. Därför är det viktigt att du meddelar ändrad inkomst till CSN om du har sålt din bostad med vinst. Då kan vi justera dina studiemedel eller ditt studiestartsstöd, så att du får rätt pengar utbetalt.

Så fördelas vinsten

Normalt fördelar vi inkomsten med hälften på varje kalenderhalvår (1 januari–30 juni, 1 juli–31 december). Men om det är mer fördelaktigt för dig, kan du välja att fördela inkomsten från din bostadsförsäljning så att den enbart ligger på det kalenderhalvår då du skrev kontrakt med köparen.

Om du inte meddelar CSN

CSN kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter du lämnat mot Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av bostad samtidigt som du får studiemedel eller studiestartsstöd, kan du behöva betala tillbaka bidrag och lån som du inte haft rätt till. Du får då ett återkrav på det belopp du fått för mycket, och det ska betalas direkt som en klumpsumma.

Inkomst och fribelopp

Jag har fått ett arv eller en gåva. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Arv och gåvor beskattas inte och därför påverkar det inte rätten till studiestöd.

Jag har sålt aktier och fått en vinst. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Ja om du har sålt aktier och fått en vinst kan det påverka hur mycket bidrag eller lån du har rätt till. Du får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas.

Om du har sålt aktier i samband med att du ansöker om studiestöd eller när du har studiestöd ska du meddela CSN hur mycket vinst du gjort på din aktieförsäljning. Vinsten är en så kallad kapitalinkomst. Du kan välja att inkomsten från din försäljning ska fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Du behöver skicka dokument till oss som visar hur stor vinst du gjort samt när du sålde.

CSN kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter du lämnat mot Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av aktier samtidigt som du får studiestöd, kan du behöva betala tillbaka bidrag och lån som du inte haft rätt till. Du får då ett återkrav på det belopp du fått för mycket, och det ska betalas direkt som en klumpsumma.

Inkomst och fribelopp

Ska jag ta med ersättningar som arvoden och liknande när jag beräknar inkomsten?

Om du är osäker på om din ersättning ska tas med när du beräknar överskottet i inkomstslagen tjänst, näring och kapital bör du kontakta Skatteverket.

Filmer om inkomst och fribelopp

Uppdaterad: 2022-07-01
Hjälpte den här sidan dig?