Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Fribelopp – inkomst samtidigt som du har studiemedel eller studiestartsstöd

Kort om fribelopp

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp samtidigt som du studerar med studiemedel eller får ett bidrag som kallas för studiestartsstöd. Detta belopp kallas för fribelopp. Om du tjänar mer än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket pengar från CSN.

Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du har dessa studiestöd under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir högre ju kortare tid du studerar med stöden.

Tänk på att även inkomster från till exempel bostadsförsäljning eller aktieutdelning räknas in i din inkomst.

Vad CSN räknar som inkomst

Fribelopp 2018

Du som studerar med studiemedel eller studiestartsstöd kan i Mina sidor se vilken inkomst du får ha utan att ditt studiestöd påverkas.

För heltidsstudier med studiemedel under 20 veckor (en vanlig termin) är fribeloppet 86 782 kronor under ett kalenderhalvår.

Studerar du istället med studiestartsstöd under samma period är fribeloppet 71 680 kronor.

Ett kalenderhalvår är januari–juni eller juli–december.

För heltidsstudier under 20 veckor (en vanlig termin)
  • För studier med studiemedel är fribeloppet 88 138 kronor.
  • För studier med studiestartsstöd är fribeloppet 72 800 kronor.
  • Fribeloppet beräknas för ett kalenderhalvår, januari–juni eller juli–december. 
Studiemedel, fribelopp per vecka för 2018
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

171 908

172 936

174 051

2

167 499

169 633

171 848

3

163 090

166 329

169 646

4

158 681

163 026

167 444

5

154 272

159 723

165 242

6

149 863

156 491

163 040

7

145 454

153 116

160 837

8

141 045

149 813

158 635

9

136 636

146 510

156 433

10

132 227

143 206

154 231

11

127 818

139 903

152 029

12

123 409

136 600

149 826

13

119 000

133 296

147 624

14

114 591

129 993

145 422

15

110 182

126 690

143 220

16

105 773

123 386

141 018

17

101 364

120 083

138 815

18

96 955

116 780

136 613

19

92 547

113 477

134 411

20

88 138

110 173

132 209

21

83 729

106 870

130 007

22

79 320

103 567

127 804

23

74 911

100 263

125 602

24

70 502

96 960

123 400

25

66 093

93 657

121 198

26

61 684

90 353

118 996

Studiestartsstöd, fribelopp per vecka för 2018
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

141 960

142 870

143 780

2

138 320

140 140

141 960

3

134 680

137 410

140 140

4

131 040

134 680

138 320

5

127 400

131 950

136 500

6

123 760

129 220

134 680

7

120 120

126 490

132 860

8

116 480

123 760

131 040

9

112 840

121 030

129 220

10

109 200

118 300

127 400

11

105 560

115 570

125 580

12

101 920

112 840

123 760

13

98 280

110 110

121 940

14

94 640

107 380

120 120

15

91 000

104 650

118 300

16

87 360

101 920

116 480

17

83 720

99 190

114 660

18

80 080

96 460

112 840

19

76 440

93 730

111 020

20

72 800

91 000

109 200

21

69 160

88 270

107 380

22

65 520

85 540

105 560

23

61 880

82 810

103 740

24

58 240

80 080

101 920

25

54 600

77 350

100 100

26

50 960

74 620

98 280

Se ditt fribelopp

När du har fått ett beslut så kan du se ditt fribelopp i Mina sidor eller i CSN:s app. Det står också i beslutet vi skickar ut.

Vill du räkna på hur mycket studiemedel du kan få vid olika inkomster?

Då kan du använda tjänsten Räkna ut hur mycket du kan få.

Meddela oss om din inkomst ändras

Kom ihåg att meddela CSN om din inkomst ändras i förhållande till ditt fribelopp.

Anmäl om du får inkomster över fribeloppet

Om din inkomst blir högre än fribeloppet, har du inte rätt till lika mycket pengar per vecka. Både bidrag och eventuellt lån minskar proportionellt. Kommer du över en viss inkomstgräns har du inte rätt till varken studiemedel eller studiestartsstöd.

Anmäl om dina inkomster minskat och nu är under fribeloppet

Om du redan har anmält en inkomst som är högre än fribeloppet bör du anmäla om du får en ny lägre inkomst som hamnar under fribeloppet. Du kan då ha rätt till mer studiemedel eller studiestartsstöd.

Vi kontrollerar inkomsten

Vi efterkontrollerar inkomstuppgifterna som du lämnat i din ansökan. Det gör vi genom att jämföra dem med Skatteverkets uppgifter om din taxerade inkomst.

Kontroll av inkomsten

Om du avbryter studierna

Om du avbryter dina studier ska du anmäla det till CSN. Då prövar vi hur mycket pengar du har rätt till utifrån den nya, kortare studietiden. Det påverkar även fribeloppet.

Avbrutna studier

Frågor och svar

Jag har haft för hög inkomst under året. Hur mycket måste jag betala tillbaka?

För att kunna svara på din fråga måste vi göra en utredning.

I utredningen tittar vi på hur hög inkomst du har haft, hur högt ditt fribelopp var och om du hade både bidrag och lån.

När utredningen är klar får du ett beslut om återkrav, där det framgår hur mycket du ska betala tillbaka. Du betalar då även ränta och en expeditionsavgift. 

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-05-30
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul