session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Börja studera med studiemedel igen när du har lån

Betalar du på studielån från tidigare studier och vill börja studera med studiemedel igen? Här får du tips när du ska ansöka om nya studiemedel och vad som gäller återbetalningen av ditt lån som du redan har.

Kan jag få studiemedel igen?

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studiemedel. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

För att ha rätt till studiemedel måste du studera på minst halvtid, det vill säga 50 procent, i minst tre veckor. Om du har studerat med studiemedel tidigare måste du i de flesta fall ha klarat kraven på studieresultat för att få nya studiemedel. Om det är mer än tio år sedan du studerade med studiemedel senast, gör CSN ingen resultatprövning. Du måste också ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån för att kunna få nya studiemedel.

Krav och villkor för att få studiemedel

Jag saknar studieresultat sedan sist jag studerade, kan jag få studiemedel igen?

Om du inte har klarat tillräckligt många poäng eller kurser, så behöver du läsa in det som du saknar för att kunna få studiemedel på nytt. Om du har särskilda skäl som påverkat dina studier, kan vi i vissa fall ta hänsyn till det när vi gör vår bedömning. Det kan till exempel vara om du eller en nära anhörig varit sjuk.

Tänk på att du måste betala tillbaka på ditt tidigare lån under den period du inte får studiemedel från CSN.

Om studieresultaten inte räcker

Kan jag få studiemedel trots att jag har lån kvar sedan tidigare eller andra skulder?

Du behöver inte ha betalat tillbaka tidigare studielån från CSN i sin helhet för att få låna igen. Däremot måste du ha skött återbetalningen av ditt lån för att kunna få nya studiemedel. Det innebär att du måste ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker studiemedel för. Om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår, kan du inte få nya studiemedel.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studiemedel även om du inte har skött din återbetalning. Men den prövningen är mycket restriktiv.

Andra skulder påverkar inte din rätt till studiemedel, CSN gör ingen kreditprövning när du ansöker om studiemedel.

Hur många veckor har jag kvar att utnyttja?

Tänk på att du har ett begränsat antal veckor med studiemedel att utnyttja. I Mina sidor kan du se hur många veckor du har kvar.

Om du bara har haft bidragsdelen, så räknas veckorna ändå som använda. Det innebär att du inte kan ansöka om studielån om antalet veckor du har haft bidrag för är slut.

Om du har använt alla veckor kan du inte få mer studiemedel från CSN. Det gäller även om du har betalat tillbaka ditt tidigare studielån.

Om du har synnerliga skäl

I vissa fall kan du få studiemedel för fler veckor om du har synnerliga skäl, men den bedömningen är mycket restriktiv.

Fler veckor i vissa fall

Om veckorna inte räcker

Om du har få veckor kvar kan du välja att ta studiemedel på deltid, även om du studerar på heltid. Då räcker dina veckor längre.

Spara veckor

Betala tillbaka under studietiden

Behöver du betala tillbaka till CSN när du börjar studera på nytt? Ja, i vissa fall. Det som avgör är främst om du studerar med eller utan studiemedel.

Studera med studiemedel

Du behöver vanligtvis inte betala något på lånet under den tid du studerar med studiemedel. När vi beslutat om att du får nya studiemedel, ser vi till att du inte behöver betala på lånet under den perioden. Om du däremot har obetalda belopp på ditt lån sedan tidigare eller återkrav, måste du betala dem även om du studerar med studiemedel.

Om du redan har fått en e-faktura till din internetbank och därefter får ett beslut om du inte behöver betala något mer under perioden du får studiemedel, kommer inte din e-faktura att försvinna från din internetbank. CSN har ingen möjlighet att ta tillbaka en e-faktura när den är skickad till din internetbank. Du behöver därför ta bort den själv om du har fått ett beslut om nedsättning för samma period. Du kan se på Mina sidor om du har något att betala.

Om du studerar och får omställningsstudiestöd, ska du däremot fortsätta betala. Om du har svårt att betala under tiden kan du ansöka om att betala mindre med hänsyn till din inkomst.

Studera utan studiemedel

Om du studerar utan studiemedel får du inte automatiskt ett mindre belopp att betala. Om du har svårt att betala under studietiden kan du ansöka om att betala mindre med hänsyn till din inkomst under det året. Om du har obetalda belopp på ditt lån sedan tidigare eller om du har återkrav, måste du betala på dessa.

Doktorand med utbildningsbidrag

Du kan få ett lägre belopp att betala om du får utbildningsbidrag för doktorander. Det gäller endast om du har haft detta före 1 juli 2017 och som längst till och med juni 2022.

För att få ett lägre belopp att betala måste du ansöka om det. Sista ansökningsdag är 30 november året efter betalningsåret. Skicka då med intyg från högskolan eller utbildningsanordnaren som visar att du får utbildningsbidrag och din utbildningstid.

Om du har doktorandtjänst med lön ger det inte rätt till ett lägre belopp. Om du har svårt att betala kan du i stället ansöka om att betala mindre med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

Värnplikt och officersutbildning

Du kan få ett lägre belopp att betala om du gör värnplikt längre än 60 dagar eller deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

För att få ett lägre belopp att betala måste du ansöka om det. Sista ansökningsdag är 30 november året efter betalningsåret. Du måste styrka utbildningstiden med ett intyg från försvaret.

När du inte längre studerar med studiemedel

Om du tidigare har studerat och har studielån som du har börjat betala tillbaka på, kommer du inte att få en betalningsfri period på det lånet. Det innebär att du ska börja betala direkt när du inte längre får studiestöd från CSN.

Hur ansöker jag om studiemedel

Du ansöker om studiemedel i Mina sidor. Använd gärna e-legitimation så kan du skicka in din ansökan direkt via Mina sidor.

Så ansöker du om studiemedel

Väntar du på beslut om studiemedel?

Om du har ett belopp som du ska betala snart, kan du själv flytta fram beloppet en månad i väntan på ditt beslut om studiemedel. Du flyttar detta i Mina sidor. Om du därefter behöver flytta ett belopp igen måste du kontakta oss.

Det som står på din betalnings­plan gäller tills vi beslutat om att du får ett lägre belopp att betala på grund av studier. Du kan alltid se din aktuella betalningsplan på Mina sidor.

Nytt lån för alla från 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 får alla det nya lånet.

Det innebär att när det är dags att börja betala tillbaka kan du ha två eller flera lån från CSN att betala på.

Du som har lån sedan tidigare och även lån utbetalda under 2022 kan ansöka om att slå ihop lånen. Det innebär att du istället för två eller flera lån endast har ett lån. Du betalar ett årsbelopp på hela ditt nya lån istället för två eller fler årsbelopp på flera lån. Läs mer om att slå ihop lån (ändrade betalningsvillkor).

Uppdaterad: 2024-06-14
Hjälpte den här sidan dig?