Hoppa till innehåll

Gymnasiet – för dig som vägleder studerande

Den som studerar på gymnasiet kan få bidrag från CSN. Bidraget behöver man inte betala tillbaka så länge man uppfyller våra krav och villkor. Här hittar du informationsmaterial om studiehjälp samt utbildningsmaterialet Allas våra pengar.

Allas våra pengar - undervisningsmaterial

Bild från framsidan på materialet Allas våra pengar

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Det är användbart för dig som till exempel är mentor eller lärare i samhällskunskap.

Materialet är framtaget av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen i samarbete med CSN och lärare. Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter.

Palla skolan - en kampanj om skolk

Många elever har inte koll på vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag från samhället när man skolkar. För att öka kunskapen om detta och samtidigt peppa eleverna att inte skolka har CSN tagit fram sajten pallaskolan.se. Kampanjen har tagits fram tillsammans med gymnasieelever och i samverkan med Skolverket, Kronofogden och Försäkringskassan.

Till pallaskolan.se

Pallar du inte att gå till skolan idag? Få pepp, varningar och hjälp på pallaskolan.se

Informationsmaterial om studiehjälp

I Blankettbeställningen kan du beställa blanketter, exempelvis faktablad om studiehjälp. Du kan också ladda hem det från sidan Blanketter.

Övrigt informationsmaterial

Läs mer om studiehjälp på sidan Bidrag för gymnasiestudier.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-05-09
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller