Hoppa till innehåll

Gymnasiet – för dig som vägleder studerande

Här hittar du informationsmaterial som du kan använda dig av när du informerar om CSN.

Nyhet! Utländska medborgare behöver inte längre ansöka om studiebidrag för gymnasiestudier

Från och med läsåret 2021/22 behöver de flesta utländska medborgare inte skicka in en blankett till CSN för att ansöka om studiehjälp på gymnasiet. Vi kommer i stället att hämta in de uppgifter vi behöver direkt från Migrationsverket.

Till nyheten om ansökan för utländska medborgare

Filmer om studiebidrag

Använd gärna filmerna när ni informerar gymnasieelever om CSN. Filmerna finns även textade på engelska, arabiska och dari under Languages. De finns också samlade i en spellista på YouTube.

Allas våra pengar - undervisningsmaterial

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Det är användbart för dig som till exempel är mentor eller lärare i samhällskunskap.

Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Materialet går att beställa i CSN:s blankettbeställning.

Materialet är framtaget av Delegationen för korrekta utbetalningar tillsammans med CSN och gymnasielärare.

Gå din egen väg - ett material för att inspirera till studier

Bild på tjej som blickar framåt

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg för att inspirera unga att våga drömma och gå sin egen väg när det gäller utbildning och jobb – oavsett om vägen är rak eller krokig. Med verkliga berättelser och kunskap om studiestödets möjligheter vill vi ingjuta kraft och mod i dem som tvekar inför att studera vidare efter gymnasiet.

Materialet består av ett antal filmer med tillhörande reflektionsfrågor samt quiz och fakta om studiemedel. Använd gärna sajten tillsammans med eleverna när ni pratar om studier, yrkesval och ekonomi!

Till sidan Gå din egen väg

Du kan beställa affischer

Det finns tre olika affischer som du kan beställa kostnadsfritt från oss. Mirabel (se ovan), Gabriella och Abdul. De är i A2-format.

Till blankettbeställningen

Affisch med Gabriella och ett citat från henne.
Affisch med Abdul och ett citat från honom

Webbinarium om materialet Gå din egen väg

I webbinariet pratar vi om en undersökning som CSN gjort tillsammans med UHÄ och UKÄ om gymnasiestuderandes inställning till högskolestudier, samt presenterar materialet Gå din egen väg. Webbinariet kommer att textas inom kort.

Folder om studiebidrag

Framsida av folder om studiestartsstöd

Den här foldern skickas ut till alla familjer som har barn som fyller 16 år och ska börja på gymnasiet.

Klicka på bilden för att se hela foldern.

Webbinarium om skolk

Webbinarium om skolk och ogiltig frånvaro

I februari 2021 höll CSN ett webbinarium om studiebidrag och skolkrapportering. Här kan du se en inspelad version av webbinaret.

Syntolkning webbinarium

Det är några bilder under webbinaret där innehållet inte framgår av det som sägs. Här ser du vid vilka tidsangivelser det är och en förklaring till bilderna.

4.36: Diagram som visar utvecklingen av antalet elever som fått sin studiehjälp indragen CSN från läsåret 2007/2008 till 2019/2020. Första läsåret var antalet cirka 12 000. Läsåret 2018/2019 var antalet som högst och låg då på närmare 28 000. Läsåret 2019/2020 var antalet cirka 26 000.

16:25: Bilden visar denna tabell:

Exempel på rapportering från en skola

Överföringsdatum

Startdatum

Slutdatum

Omfattning

Orsak

200910

200824

210610

100

1

200910

201222

210107


24

201120

201001

201102


51

201215

201103

201210


51

210220

201211

210125


51


21.33: Bild som visar ett försättsblad

24:18: Bild som visar en sammanställning för fyra veckor, från vecka 35 till vecka 38.

25. Bild som visar en översikt från en skola i svartvitt samt ett urklipp från försättsbladet.

33.28: Bild som visar en webbsida som heter Gymnasiet – för dig som vägleder studerande

36:30 Bild som visar kontaktuppgifter till CSN. Skoltelefonen 0771-276 400, CSN:s allmänna telefon 0771-276 000

Webbinarium om ekonomiska konsekvenser av skolk

I april 2021 höll CSN och Kronofogden ett webbinarium om ekonomiska konsekvenser av skolk med en fördjupad del om återkrav.

Faktablad på olika språk

I Blankettbeställningen kan du beställa informationsmaterial om studiehjälp. Du kan också ladda hem det från sidan Blanketter.

Faktablad om studiehjälp  Pdf, 55 kB. (Pdf, 55 kB)(finns även på engelska)

Faktablad om studiehjälp för utländska medborgare (finns på flera språk)

Bildspel om studiebidrag och skolk

Bildspelet kan du använda om du ska informera om studiebidrag och skolk. Det finns anteckningar till sidorna som du kan ha som stöd när du pratar.

Bildspel om studiebidrag och skolk Powerpoint, 4 MB. (Powerpoint, 4 MB)

Läs mer om studiehjälp

Läs mer om studiehjälp på sidan Bidrag för gymnasiestudier.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-11-11
Hjälpte den här sidan dig?