Jump to content

Gymnasiet – för dig som vägleder studerande

Här hittar du informationsmaterial som du kan använda dig av när du informerar om CSN.

Allas våra pengar - undervisningsmaterial

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Det är användbart för dig som till exempel är mentor eller lärare i samhällskunskap.

Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Materialet går att beställa i CSN:s blankettbeställning.

Materialet är framtaget av Delegationen för korrekta utbetalningar tillsammans med CSN och gymnasielärare.

Gå din egen väg - ett material för att inspirera till fortsatta studier

Bild på tjej som blickar framåt

Materialet består av filmer där olika personer berättar om sina tankar om studier och studieekonomi. Till varje film finns reflektionsfrågor. Det finns även ett kunskapsquiz om studiemedel. Allt finns samlat på sidan Gå din egen väg.

Beställ gärna affischer och sätt upp på skolan. Affischerna finns i tre olika utföranden och är gratis att beställa.

Syftet med materialet är att inspirera unga att studera vidare och bredda rekryteringen till studier.

Se och beställ affischer

Affischerna är i A2-format och är gratis att beställa.

Till blankettbeställningen

Mirabel

Bild på tjej som blickar framåt

Gabriella

Affisch med Gabriella och ett citat från henne.

Abdul

Affisch med Abdul och ett citat från honom
Film och webbinarium om materialet

I filmen berättar Carina Isaksson och Gunilla Nordling om uppdraget och materialet.

I webbinariet pratar vi om en undersökning som CSN gjort tillsammans med UHÄ och UKÄ om gymnasiestuderandes inställning till högskolestudier, samt presenterar materialet Gå din egen väg.

Folder om studiebidrag

Framsida av folder om studiestartsstöd

Den här foldern skickas ut till alla familjer som har barn som fyller 16 år och ska börja på gymnasiet.

Klicka på bilden för att se hela foldern.

Webbinarium om skolk

Webbinarium om skolk och ogiltig frånvaro

I februari 2021 höll CSN ett webbinarium om studiebidrag och skolkrapportering. Här kan du se en inspelad version av webbinaret.

Detta tas upp i filmen men har ändrats sedan filmen spelades in

  • Under pandemin hade skolorna möjlighet att mejla in frånvarounderlag till CSN. Den möjligheten finns inte kvar längre.
  • CSN kan nu arkivera och se frånvarounderlagen i färg.
Syntolkning webbinarium

Det är några bilder under webbinaret där innehållet inte framgår av det som sägs. Här ser du vid vilka tidsangivelser det är och en förklaring till bilderna.

4.36: Diagram som visar utvecklingen av antalet elever som fått sin studiehjälp indragen CSN från läsåret 2007/2008 till 2019/2020. Första läsåret var antalet cirka 12 000. Läsåret 2018/2019 var antalet som högst och låg då på närmare 28 000. Läsåret 2019/2020 var antalet cirka 26 000.

16:25: Bilden visar denna tabell:

Exempel på rapportering från en skola

Överföringsdatum

Startdatum

Slutdatum

Omfattning

Orsak

200910

200824

210610

100

1

200910

201222

210107


24

201120

201001

201102


51

201215

201103

201210


51

210220

201211

210125


51


21.33: Bild som visar ett försättsblad

24:18: Bild som visar en sammanställning för fyra veckor, från vecka 35 till vecka 38.

25. Bild som visar en översikt från en skola i svartvitt samt ett urklipp från försättsbladet.

33.28: Bild som visar en webbsida som heter Gymnasiet – för dig som vägleder studerande

36:30 Bild som visar kontaktuppgifter till CSN. Skoltelefonen 0771-276 400, CSN:s allmänna telefon 0771-276 000

Bildspel om studiebidrag och skolk

Bildspelet kan du använda om du ska informera om studiebidrag och skolk. Det finns anteckningar till sidorna som du kan ha som stöd när du pratar.

Bildspel om studiebidrag och skolk Powerpoint, 4 MB. (Powerpoint, 4 MB)

Faktablad på olika språk

I Blankettbeställningen kan du beställa informationsmaterial om studiehjälp. Du kan också ladda ner det från sidan Blanketter.

Faktablad om studiehjälp (nr 1027)  Pdf, 111 kB. (Pdf, 111 kB)finns även på engelska

Informationsblad om studiehjälp för utländska medborgare (nr 1632) (finns på flera språk)

Läs mer om studiehjälp

Läs mer om studiehjälp på sidan Bidrag för gymnasiestudier.

Uppdaterad: 2022-05-05
Hjälpte den här sidan dig?