Hoppa till innehåll

Komvux och folkhögskola – för dig som vägleder studerande

Personer som är över 20 år och studerar på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola kan ansöka om studiemedel. Fram till vårterminen det år man fyller 20 år kan man få studiebidrag genom studiehjälpen.

Informationsmaterial om studiestöd

I Blankettbeställningen kan du beställa blanketter och informationsmaterial.

Här är några exempel på vad du kan beställa:

Bild på framsidan av foldern Studiemedel för studier i Sverige

Folder om studiemedel för studier i Sverige (pdf, 5 MB)

Foldern har artikelnummer 2437A.

Läs mer om studiemedel och studiehjälp här på webbplatsen:

Från 1 juli 2020 blir särskild utbildning för vuxna en del av komvux

Från 1 juli blir särskild utbildning för vuxna en del av komvux, men tänk på att särskild utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå vid komvux inte ger rätt till studiemedel.
Mer om utbildningar som inte ger rätt till studiemedel

E-tjänst för att räkna på studietid och omfattning

Som studievägledare har du tillgång till två anpassade beräkningsfunktioner av e-tjänsten Räkna ut.

Användarmanual (pdf, 98 kB)

Filmer om studiemedel

Använd gärna våra filmer i vägledningssamtalet.

Filmen "Studiemedelsansökan steg för steg" är även textad på engelska, arabiska, dari (valet heter persiska Afghanistan) och somaliska. Klicka på kugghjulet och välj undertexter.

Frågor och svar

Hur räknar CSN ut studietakten om den studerande läser två kurser samtidigt?

Studietakten räknas fram som ett genomsnitt per vecka utifrån studiernas omfattning. Om studierna börjar och slutar vid olika tillfällen, kan det påverka vilken omfattning den studerande kan få studiemedel för. Detta är vanligt vid distansstudier.

Exempel - Bo läser på komvux*

Bo läser 200 poäng på Komvux i Sundsvall under vecka 1-20 och även 200 poäng på Komvux i Gävle under vecka 2-21. För att få studiemedel för heltidsstudier måste han läsa minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Eftersom Bo läser 400 poäng under 21 veckor, motsvarar detta inte studier på heltid. Han kan därför bara få studiemedel på 75 procent i 21 veckor.

*Exemplet gäller även för folkhögskolestudier.

Hur påverkas belopp och veckor av att den studerande läser både på grundskolenivå och gymnasienivå samtidigt?

Om en studerande studerar på både grundskole- och gymnasienivå samtidigt, är det viktigt att han eller hon meddelar det i sin ansökan om studiemedel. Detta avgör vilka belopp den studerande kan få och även hur veckorna fördelas per utbildningsnivå.

Veckorna med studiemedel fördelas proportionellt utifrån hur mycket den studerande läser på de olika nivåerna. Om den studerande läser mer poäng än kravet på heltidsstudier, räknar vi normalt av veckorna för den lägsta nivån först. Den studerande kan dock begära att veckorna räknas av på annat sätt.

Om studiemedelsveckorna exempelvis tar slut på grundskolenivå, kan det innebära att den studerande endast får studiemedel för studierna på gymnasienivå.

För den som har haft studiemedel förut prövar CSN att tidigare studieresultat är tillräckliga. Vid parallella studier på olika skolformer prövar vi resultaten var för sig. Det kan medföra att en studerande som har ett överskott av poäng på en nivå eller skolform kan använda dessa poäng för att täcka ett underskott av poäng på en annan nivå eller skolform.

Vad händer om den studerande läser på olika utbildningsnivåer samtidigt och har det högre bidraget?

Vissa studerande kan få en högre bidragsdel och ett mindre lån. När den studerande ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om han eller hon har rätt till det högre bidraget. Om den studerande ändrar omfattning vid parallella studier på olika utbildningsnivåer, kan detta påverka rätten till det högre bidraget.

Exempel - Hanna läser på både grundskole- och gymnasienivå

Hanna har en fullständig grundskole- och gymnasieutbildning och läser 50 procent på varje nivå. För att få det högre bidraget krävs det studier på minst 50 procent på grundskolenivå. Hon har därför rätt till det högre bidraget. Om Hanna ändrar studieomfattning och exempelvis läser 25 procent på grundskolenivå och 50 procent på gymnasienivå, har hon däremot inte längre rätt till det högre bidraget.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-07-01
Hjälpte den här sidan dig?
eller