session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Fribelopp – inkomster under studietiden

När du får lån eller bidrag för studier finns det en gräns för hur stora inkomster du får ha innan ditt studiemedel påverkas. Den gränsen kallas för fribelopp. Det här gäller för dig som har studiemedel eller studiestartsstöd.

Vad är fribelopp?

Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att dina studiemedel (bidrag och lån) eller ditt studiestartsstöd påverkas. Fribeloppet gäller per kalenderhalvår, 1 januari-30 juni och 1 juli–31 december. Om du har högre inkomster än fribeloppet har du inte rätt till lika mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Både bidrag och lån minskar.

Tänk på att

 • alltid meddela din beräknade inkomst för hela kalenderhalvår, även om du har studiemedel eller studiestartsstöd under kortare tid
 • lönen räknas till det kalenderhalvår den betalas ut
 • inkomster under sommaren kan påverka dina bidrag och lån, även om du inte studerar då
 • fribeloppet gäller även om du bara har bidraget
 • meddela CSN om din inkomst ändras.

Hur stort är fribeloppet?

Hur stort ditt fribelopp är beror på

 • hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd
 • om du ansökt om studiemedel för heltid- eller deltidsstudier.

Genom att antingen ansöka om studiemedel för färre veckor eller för en lägre studietakt än du faktiskt läser, kan du öka ditt fribelopp. Du sparar även veckor för framtiden och får mindre studielån att betala tillbaka.

Exempel på antal veckor per halvår

Lisa studerar ett läsår på en högskola, 20 + 20 veckor heltid under en höst- och en vårtermin. Terminstiderna innebär att 18 veckor av höstterminen ligger på andra kalenderhalvåret och resterande två veckor tillhör första kalenderhalvåret. Det innebär att om Lisa ska ta reda på sitt fribelopp gäller det beloppet för 18 veckor under andra kalenderhalvåret (1 juli – 31 december) och 22 veckor under första kalenderhalvåret (1 januari – 30 juni).

I tabellen nedan kan du se hur stort ditt fribelopp blir utifrån hur många veckor du har studiemedel under kalenderhalvåret.

Fribelopp för studiemedel, från 1 januari 2024
Här ser du hur hög inkomst i kronor du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller från 1 januari 2024.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

216 490

217 785

219 189

2

210 938

213 625

216 416

3

205 386

209 465

213 643

4

199 833

205 305

210 869

5

194 281

201 145

208 096

6

188 729

196 985

205 323

7

183 176

192 825

202 549

8

177 624

188 665

199 776

9

172 071

184 506

197 003

10

166 519

180 346

194 229

11

160 967

176 186

191 456

12

155 414

172 026

188 683

13

149 862

167 866

185 909

14

144 310

163 706

183 136

15

138 757

159 546

180 363

16

133 205

155 386

177 589

17

127 652

151 226

174 816

18

122 100

147 066

172 043

19

116 548

142 906

169 269

20

110 995

138 746

166 496

21

105 443

134 586

163 723

22

99 891

130 426

160 949

23

94 338

126 266

158 176

24

88 786

122 106

155 403

25

83 233

117 946

152 630

26

77 681

113 786

149 856

Fribelopp för studiemedel, 2023
Här ser du hur hög inkomst i kronor du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller från 1 januari 2023.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

198 355

199 542

200 828

2

193 268

195 730

198 287

3

188 181

191 919

195 746

4

183 093

188 107

193 205

5

178 006

184 296

190 664

6

172 919

180 484

188 123

7

167 832

176 673

185 582

8

162 744

172 861

183 041

9

157 657

169 050

180 500

10

152 570

165 238

177 959

11

147 483

161 427

175 418

12

142 395

157 615

172 877

13

137 308

153 804

170 336

14

132 221

149 992

167 795

15

127 134

146 181

165 254

16

122 046

142 369

162 713

17

116 959

138 558

160 172

18

111 872

134 746

157 631

19

106 785

130 935

155 090

20

101 697

127 123

152 549

21

96 610

123 312

150 008

22

91 523

119 500

147 467

23

86 436

115 689

144 926

24

81 348

111 877

142 385

25

76 261

108 066

139 844

26

71 174

104 254

137 303

Fribelopp för studiemedel, gäller från 1 juli 2022
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller från 1 juli 2022.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

182 487

183 578

184 761

2

177 806

180 072

182 424

3

173 126

176 565

180 086

4

168 446

173 058

177 748

5

163 765

169 552

175 411

6

159 085

166 045

173 073

7

154 405

162 539

170 735

8

149 725

159 032

168 397

9

145 044

155 526

166 060

10

140 364

152 019

163 722

11

135 684

148 512

161 384

12

131 004

145 006

159 047

13

126 323

141 499

156 709

14

121 643

137 993

154 371

15

116 963

134 486

152 033

16

112 283

130 979

149 696

17

107 602

127 473

147 358

18

102 922

123 966

145 020

19

98 242

120 460

142 683

20

93 561

116 953

140 345

21

88 881

113 447

138 007

22

84 201

109 940

135 669

23

79 521

106 433

133 332

24

74 840

102 927

130 994

25

70 160

99 420

128 656

26

65 480

95 914

126 318

Studiestartsstöd

Fribelopp för studiestartsstöd, 2024
Här ser du hur hög inkomst i kronor du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2024.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

178 776

179 922

181 068

2

174 192

176 484

178 776

3

169 608

173 046

176 484

4

165 024

169 608

174 192

5

160 440

166 170

171 900

6

155 856

162 732

169 608

7

151 272

159 294

167 316

8

146 688

155 856

165 024

9

142 104

152 418

162 732

10

137 520

148 980

160 440

11

132 936

145 542

158 148

12

128 352

142 104

155 856

13

123 768

138 666

153 564

14

119 184

135 228

151 272

15

114 600

131 790

148 980

16

110 016

128 352

146 688

17

105 432

124 914

144 396

18

100 848

121 476

142 104

19

96 264

118 038

139 812

20

91 680

114 600

137 520

21

87 096

111 162

135 228

22

82 512

107 724

132 936

23

77 928

104 286

130 644

24

73 344

100 848

128 352

25

68 760

97 410

126 060

26

64 176

93 972

123 768

Fribelopp för studiestartsstöd, 2023
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2023.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

163 800

164 850

165 900

2

159 600

161 700

163 800

3

155 400

158 550

161 700

4

151 200

155 400

159 600

5

147 000

152 250

157 500

6

142 800

149 100

155 400

7

138 600

145 950

153 300

8

134 400

142 800

151 200

9

130 200

139 650

149 100

10

126 000

136 500

147 000

11

121 800

133 350

144 900

12

117 600

130 200

142 800

13

113 400

127 050

140 700

14

109 200

123 900

138 600

15

105 000

120 750

136 500

16

100 800

117 600

134 400

17

96 600

114 450

132 300

18

92 400

111 300

130 200

19

88 200

108 150

128 100

20

84 000

105 000

126 000

21

79 800

101 850

123 900

22

75 600

98 700

121 800

23

71 400

95 500

119 700

24

67 200

92 400

117 600

25

63 000

89 250

115 500

26

58 800

86 100

113 400

Fribelopp för studiestartsstöd, 2022
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2022.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

150 696

151 662

152 628

2

146 832

148 764

150 696

3

142 968

145 866

148 764

4

139 104

142 968

146 832

5

135 240

140 070

144 900

6

131 376

137 172

142 968

7

127 512

134 274

141 036

8

123 648

131 376

139 104

9

119 784

128 478

137 172

10

115 920

125 580

135 240

11

112 056

122 682

133 308

12

108 192

119 784

131 376

13

104 328

116 886

129 444

14

100 464

113 988

127 512

15

96 600

111 090

125 580

16

92 736

108 192

123 648

17

88 872

105 294

121 716

18

85 008

102 396

119 784

19

81 144

99 498

117 852

20

77 280

96 600

115 920

21

73 416

93 702

113 988

22

69 552

90 804

112 056

23

65 688

87 906

110 124

24

61 824

85 008

108 192

25

57 960

82 110

106 260

26

54 096

79 212

104 328

Du kan se ditt personliga fribelopp i beslutet om studiemedel eller studiestartsstöd. Du kan även se det i Mina sidor eller i CSN:s app.

För heltidsstudier med studiemedel under 20 veckor (en vanlig termin) är fribeloppet 86 782 kronor under ett kalenderhalvår.

Studerar du istället med studiestartsstöd under samma period är fribeloppet 71 680 kronor.

Ett kalenderhalvår är januari–juni eller juli–december.

Beräkna din inkomst

När du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd får du fylla i hur stor inkomst du beräknar ha under det eller de kalenderhalvår som du ansöker för. Med kalenderhalvår menas 1 januari–30 juni och 1 juli–31 december. Du ska räkna med inkomst för hela kalenderhalvåret även om du väljer att ha studiemedel eller studiestartsstöd för kortare tid.

Det här räknas som inkomst

Du ska ta med skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det kan till exempel vara

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • vinst från försäljning av bostad
 • inkomster från aktieförsäljning och aktieutdelning
Se fler exempel på inkomst
 • sjukpenning
 • sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • ränteinkomster från banktillgångar
 • skattepliktigt omvårdnadsbidrag
 • pension (den skattepliktiga delen)
 • omställningsstudiestöd (bidragsdelen)
 • inkomster från annat land
 • inkomster från eget företag.

Bostadsbidrag och barnbidrag räknas inte som inkomst. Skatteåterbäring räknas inte heller som inkomst.

Inkomst och fribelopp - hur hänger det ihop?

Räkna ut ditt fribelopp och se ungefär hur mycket du kan få i studiemedel under ett kalenderhalvår 2024.

Om du studerar ett normalt läsår, 20 + 20 veckor, tillhör oftast 17-18 veckor av en hösttermin andra kalenderhalvåret och resterande 2-3 veckor första kalenderhalvåret. Det innebär att du ska räkna på 17 eller 18 veckor under andra kalenderhalvåret och 22 – 23 veckor under första kalenderhalvåret om du studerar ett läsår.

Välj studietakt
Läs mer ovan vad som räknas som inkomst
Ditt fribelopp för kalenderhalvåret är

kronor

Ditt studiemedel minskas med

kronor

Ditt bidrag och lån under studietiden
(tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån ingår inte)

kronor

Det blir kronor per vecka under studietiden.
Eftersom din inkomst beräknas bli högre än fribeloppet kan du istället ansöka om studiemedel för färre veckor eller för en lägre procentsats än din studietakt. På så sätt ökar ditt fribelopp.

Har du fått ett beslut om studiemedel?

Här kan du se vilket fribelopp som gäller för just dig.

När du anmäler inkomst till CSN

Du ska meddela alla skattepliktiga inkomster i din ansökan. Om du planerar att göra avdrag i din deklaration som du tror att Skatteverket kommer godkänna, drar du av dessa från summan innan du meddelar din inkomst.

Den summa du ska meddela till CSN är alltså det som Skatteverket kallar ”överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital”. Har du frågor om detta kan du kontakta Skatteverket Skatteverket.

Tänk på att:

 • om du har lön ska du räkna på din bruttolön, det vill säga innan skatten är dragen.
 • lönen ska räknas till det kalenderhalvår som den betalas ut. Om du jobbar i december och får lönen utbetalad i januari räknas inkomsten till 1 januari- 30 juni.
 • om du har arbetat utomlands ska du ta med de inkomst­uppgifterna också.

Det kan vara svårt att veta exakt hur stora inkomster du kommer att ha när du gör din ansökan, men fyll i den inkomst du tror att du kommer att ha och ändra sedan när du vet mer.

Tips! Om du loggar in på Skatteverkets webbplats kan du se hur mycket du har tjänat hittills under året.

Skatteverkets webbplats

Om du har inkomster över fribeloppet

Om dina inkomster för halvåret överstiger ditt fribelopp, minskar dina studiemedel. Både bidrag och lån minskar. Om du till exempel har bidrag och lån på heltid kan du räkna ut hur mycket det minskar. Du multiplicerar då den inkomst som överstiger fribeloppet med 0,61. Det belopp som du får fram är så mycket dina studiemedel minskas med.

Om ditt belopp blir lägre än 0,25 procent av prisbasbeloppet per vecka (i genomsnitt under kalenderhalvåret) kan du inte få studiemedel. För 2024 har du inte rätt till studiemedel alls om studiemedelsbeloppet blir lägre än 144 kronor per vecka.

Vi utgår från den inkomsten du meddelat och kontrollerar alltid dina inkomster i efterhand. Om vi upptäcker att du har tjänat för mycket får du ett återkrav där du har 30 dagar på dig att betala tillbaka hela den felaktigt utbetalda summan.

Exempel: Din inkomst är högre än fribeloppet

Du ska studera på heltid i 20 veckor under januari–juni. Ditt fribelopp är 110 995 kronor för det kalenderhalvåret, men du beräknar ha inkomster på 150 000 kronor under den tiden. Du har både bidrag och studielån. Dina studiemedel minskar då med cirka 23 793 kronor under det halvåret (61 procent).

Om du misstänker att du kommer tjäna mer än fribeloppet kan det vara klokt att istället ansöka om studiemedel för färre veckor eller för en lägre studietakt. På så sätt ökar ditt fribelopp. Samtidigt sparar du veckor med studiemedel för framtiden. Det kan också innebära att du i slutändan får mer studiemedel.

Du har en inkomst på 125 000 kronor under januari-juni. Om du ansöker om bidrag och lån för alla veckor på heltid under 20 veckor får du ut 33 910 kronor i studiemedel. Ansöker du istället om bidrag och lån för 13 veckor på heltid får du ut 36 302 kronor. Du får alltså cirka 2 000 kronor mer om du söker för 13 veckor istället för 20 veckor, eftersom du överstiger fribeloppet för 20 veckor. Samtidigt sparar du 7 veckor med studiemedel för framtiden.

Räkneexempel:
Du söker bidrag och lån för 20 veckor och har en inkomst på
125 000 kronor
Ditt fribelopp: 90 000 kronor
Din inkomst: 125 000 kronor
Dina bidrag och lån: 55 440 kronor
Dina bidrag och lån minskas med: 21 350 kronor (125 000 – 90 000 x 0,61)
Ditt totala bidrag och lån blir: 33 910 kronor (55 440 – 21 350)

Du söker bidrag och lån för 13 veckor och har en inkomst på
125 000 kronor
Ditt fribelopp: 126 323 kronor
Din inkomst: 125 000 kronor
Dina bidrag och lån: 36 302 kronor
Dina bidrag och lån minskas med: 0 kronor
Ditt totala bidrag och lån blir: 36 302 kronor

Varför ska jag meddela ändrad inkomst till CSN?

Om din inkomst ändras och överstiger fribeloppet behöver du meddela det till CSN. Då ser vi till att justera dina studiemedel eller ditt studiestartstöd, så att du får rätt belopp utbetalt. På så sätt kan du hindra återkrav, det vill säga att du måste betala tillbaka pengar som du felaktigt fått utbetalt.

Om du har meddelat CSN att du beräknar ha inkomster över fribeloppet och din inkomst blir lägre, är det också viktigt att meddela oss. Då kan du ha rätt till mer studiemedel.

Vi polisanmäler om vi misstänker bidragsbrott

Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte visste eller har glömt att meddela oss när något ändrats för dig, som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

CSN kontrollerar dina inkomster i efterhand

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Kontrollen görs två år i efterhand.

Om det visar sig att du haft en inkomst över fribeloppet som är högre än vad du meddelat till oss, kan du få ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka de pengar du inte haft rätt till i en klumpsumma.

Kontroll av inkomst

Exempel: Sanna får ett återkrav två år efter sina studier

Sanna studerar med studiemedel under 2023. Hon jobbar under sommaren och säljer dessutom sin lägenhet med vinst. Hon tänker inte på att meddela CSN om lägenhetsförsäljningen.

När hon år 2024 deklarerar till Skatteverket tar hon upp alla inkomster som hon har haft under året som gått, däribland vinsten från lägenhetsförsäljningen.

I början av 2025 hämtar CSN uppgifter om Sannas inkomst för 2023 från Skatteverket och jämför med de uppgifter som hon har lämnat till CSN. Det visar sig att Sanna har haft högre inkomst än fribeloppet och Sanna får besked från CSN att hon behöver betala tillbaka studiemedel. Hon får ett återkrav.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter dina studier ska du anmäla det till CSN. Då prövar vi hur mycket pengar du har rätt till utifrån den nya, kortare studietiden och räknar om fribeloppet.

Avbrutna studier

Frågor och svar

Jag ska sälja en lägenhet. Påverkar försäljningen mitt bidrag eller lån?

Ja vinsten från en försäljning av lägenhet eller en fastighet räknas som en kapitalinkomst och kan påverka hur mycket bidrag och lån som du har rätt till. Därför är det viktigt att du meddelar ändrad inkomst till CSN om du har sålt din bostad med vinst. Då kan vi justera dina studiemedel eller ditt studiestartsstöd, så att du får rätt pengar utbetalt.

Så fördelas vinsten

Normalt fördelar vi inkomsten med hälften på varje kalenderhalvår (1 januari–30 juni, 1 juli–31 december). Men om det är mer fördelaktigt för dig, kan du välja att fördela inkomsten från din bostadsförsäljning så att den enbart ligger på det kalenderhalvår då du skrev kontrakt med köparen.

Har du gjort uppskov? Då är det istället det år när uppskovet faller till beskattning som räknas som året du fick inkomsten. Hör av dig till Skatteverket för att kontrollera vad som gäller för just dig och din situation.

Om du inte meddelar CSN

CSN kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter du lämnat mot Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av bostad samtidigt som du får studiemedel eller studiestartsstöd, kan du behöva betala tillbaka bidrag och lån som du inte haft rätt till. Du får då ett återkrav på det belopp du fått för mycket, och det ska betalas direkt som en klumpsumma.

Inkomst och fribelopp

Jag har fått ett arv eller en gåva. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Arv och gåvor beskattas inte och därför påverkar det inte rätten till studiestöd.

Jag har sålt aktier och fått en vinst. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Ja om du har sålt aktier och fått en vinst kan det påverka hur mycket bidrag eller lån du har rätt till. Du får inte ha högre inkomster under ett kalenderhalvår än upp till ett visst belopp (fribelopp) utan att studiestödet påverkas.

Om du har sålt aktier i samband med att du ansöker om studiestöd eller när du har studiestöd ska du meddela CSN hur mycket vinst du gjort på din aktieförsäljning. Vinsten är en så kallad kapitalinkomst. Du kan välja att inkomsten från din försäljning ska fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Du behöver skicka dokument till oss som visar hur stor vinst du gjort samt när du sålde.

CSN kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter du lämnat mot Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Om du inte meddelar CSN att du har fått en vinst från försäljning av aktier samtidigt som du får studiestöd, kan du behöva betala tillbaka bidrag och lån som du inte haft rätt till. Du får då ett återkrav på det belopp du fått för mycket, och det ska betalas direkt som en klumpsumma.

Inkomst och fribelopp

Ska jag ta med ersättningar som arvoden och liknande när jag beräknar inkomsten?

Om du är osäker på om din ersättning ska tas med när du beräknar överskottet i inkomstslagen tjänst, näring och kapital bör du kontakta Skatteverket.

Filmer om inkomst och fribelopp

Uppdaterad: 2024-05-29
Hjälpte den här sidan dig?