Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Centrala studiestödsnämnden står bakom csn.se. Vi vill att alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna använda våra tjänster. Här berättar vi om de brister vi känner till, hur du får hjälp när vi brister och hur du kan rapportera fel eller hinder så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. På den här sidan hittar du listor där vi redovisar kända brister i tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från csn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du ringa till oss på 0771- 276 000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:

Oskäligt betungande anpassning

CSN åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • På Mina sidor (inloggat läge) finns brev och meddelanden som skapas automatiskt av våra system och som inte är fullt tillgängliga. Det beror på att vi har många äldre system som är svåra att rätta.
  • CSN har otillgängliga äldre tjänster inom Mina sidor för studier, hemutrustningslån samt i våra tjänster för partner samt otillgängliga inloggningssidor.
  • CSN har otillgängliga blanketter.
  • Valideringsfel i e-tjänster.
  • Vi har brister i innehållssystemet som gör att det saknas språkmarkering för utländska ord i svenska texter
  • Filmer som saknar syntolkning som vi uppdaterar löpande samt brister med videospelare som planeras bytas ut i samband med byte av leverantör.
  • CSN har sajter avsedda för riktad kommunikation med olika brister. Samtliga sajter kommer konsolideras mot enklare och mer tillgängliga mallar.

Vi har inte resurser (tillgängliga personer med sällsynt kompetens), för att åtgärda alla system, blanketter och tjänster. Om vi skulle behöva bygga om alla delar samtidigt, skulle det bli oskäligt dyrt och betungande. Det skulle troligen orsaka stopp i våra tjänster eller service, vilket skulle göra det ännu mer otillgängligt.

Vi kan åtgärda bristerna i takt med att vi byter ut gamla system och filer mot modernare och mer tillgängliga lösningar samt att vi får buggrättningar av tredje part. Ny inloggningssida beräknas t.ex lanseras tidigt under 2023. Otillgängliga meddelanden och beslut har även prioriterats för 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Typ av dokument som vi publicerat före 23 september 2018 som saknar korrekt uppmärkning:

Filmer som vi publicerat före 23 september 2020, som saknar syntolkning eller möjlighet till undertexter:

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av csn.se. Vi har också låtit utomstående experter granska flera av CSN:s e‑tjänster och dokument.

Senaste bedömningen gjordes oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast 19 januari 2023.

Publicerad: 2023-01-31
Hjälpte den här sidan dig?