Hoppa till innehåll

Jag är brittisk medborgare, hur påverkar brexit min rätt till svenskt studiestöd?

Eftersom Storbritannien har lämnat EU prövar CSN brittiska medborgare enligt de regler som gäller för medborgare i land utanför EU/EES. Men vi kommer också att pröva din ansökan utifrån utträdes­avtalet som grundas på Stor­britanniens tidigare medlemskap i EU.

Det innebär att CSN kommer att bedöma om du eller din familje­medlem uppfyllde något av EU-rättens villkor före den 1 januari 2021. Vi kommer också att bedöma om du uppfyller något av EU-rättens villkor för att ha rätt till svenskt studie­stöd som en EU-medborgare under din studietid.

Läs mer om reglerna för att ha rätt till svenskt studiestöd

Studier i Sverige

För dig som kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Studier utanför Sverige

Studera med studiemedel utanför Sverige - utländsk medborgare

Utbytesstudier - utländsk medborgare

Gymnasiestudier i andra nordiska länder - utländsk medborgare

Gymnasiestudier utanför Norden - utländsk medborgare

Läs mer om brexits påverkan

Information på regeringens webbplats

Universitets- och högskolerådet - Aktuellt om brexit

Information på Migrationsverkets webbplats

EU-kommissionens informationsblad om rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet


Ikon för publicerad Publicerad: 2021-07-01
Hjälpte den här sidan dig?