session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Jag är brittisk medborgare, hur påverkar brexit min rätt till svenskt studiestöd?

Eftersom Storbritannien har lämnat EU prövar CSN brittiska medborgare enligt de regler som gäller för medborgare i land utanför EU/EES. Men vi kommer också att pröva din ansökan utifrån utträdes­avtalet som grundas på Stor­britanniens tidigare medlemskap i EU.

Om Migrationsverket har beviljat dig uppehållsstatus kommer CSN också att bedöma om du uppfyller något av EU-rättens villkor för att ha rätt till svenskt studie­stöd som en EU-medborgare under din studietid.

Läs mer om reglerna för att ha rätt till svenskt studiestöd

Studier i Sverige

För dig som kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Studier utanför Sverige

Studera med studiemedel utanför Sverige - utländsk medborgare

Utbytesstudier - utländsk medborgare

Gymnasiestudier i andra nordiska länder - utländsk medborgare

Gymnasiestudier utanför Norden - utländsk medborgare

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?