Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Antal veckor med studiemedel

Du kan få studiemedel för ett högst antal veckor per studienivå. Här kan du läsa om antalet veckor och när du i vissa fall kan få fler veckor med bidrag och lån, eller färre veckor beroende på ålder.

Antal veckor för olika studienivåer

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel gäller både bidrag och studielån. Du kan därför inte ansöka om endast låneveckor om antalet bidragsveckor är slut.

Välj nivån du ska studera på för att se hur många veckor du kan få studiemedel och vilka regler som gäller.

Högskolenivå

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar på heltid. Det motsvarar sex års studier på heltid.

Så räknas använda veckor

All den tid som du tidigare fått studiestöd för eftergymnasiala studier räknas. Om du läst på deltid (50 eller 75 procent), räknar vi om dessa veckor till heltid.

För dig som studerat före 1 juli 2001

Om du började studera med studiemedel på en högskole­utbildning före den 1 juli 2001 kan du ha rätt till fler veckor för att kunna slutföra din utbildning. Du ska också ha haft studiemedel för andra högskolestudier före de studierna.

Gymnasienivå

Det längsta antalet veckor du kan få studiemedel beror på vad du har för utbildning sedan tidigare.

Högsta antal veckor med studiemedel för heltidsstudier

Tidigare utbildning

Högsta antal veckor

Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande

80 veckor

Saknar treårig gymnasieutbildning eller motsvarande

120 veckor

Så räknas använda veckor

Alla veckor du använt på gymnasienivå räknas. De veckor du läst på deltid räknar vi om till heltidsveckor. Detta gäller för den tid du haft något av följande:

 • studiemedel
 • särskilt vuxenstudiestöd (SVUX)
 • särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA).

Vad räknas som treårig gymnasieutbildning?

Svenska gymnasieutbildningar

Om du har något av följande, räknas det som att du har en treårig gymnasieutbildning:

 • En yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskolans nationella program.
 • Ett studiebevis från gymnasieskolans nationella program. Om du har läst ett reducerat program eller har streck i något ämne räknas det inte som en treårig gymnasieutbildning.
 • Ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program.
 • Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning på komvux eller statlig vuxenutbildning.

Betygen behöver inte vara godkända. Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F, underkänd eller motsvarande i samtliga ämnen, räknas det som att du har en gymnasieutbildning.

Andra utbildningar och utländska utbildningar

Det räknas också som att du har en treårig gymnasieutbildning om du har läst klart någon av följande utbildningar:

 • Ett gymnasieprogram på en godkänd fristående skola, riksinternatskola eller svensk utlandsskola samt vissa internationella skolor.
 • En annan utbildning på gymnasienivå i Sverige som ger gymnasiekompetens.
 • En allmän kurs på folkhögskola som har gett dig grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • En utbildning utomlands som ger behörighet för högskolestudier i det landet eller i Sverige.

Betygen behöver inte vara godkända för att det ska räknas som en gymnasieutbildning.

Vad räknas inte som en treårig gymnasieutbildning?

Det räknas inte som att du har en treårig gymnasieutbildning om du har något av följande:

 • Ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan eller komvux.
 • Ett slutbetyg från gymnasieskolans individuella program.
 • Ett slutbetyg från gymnasiesärskolan.
 • Ett avgångsbetyg från en tvåårig linje i gymnasieskolan.
Grundskolenivå

Det längsta antalet veckor du kan få studiemedel beror på vad du har för utbildning sedan tidigare.

Högsta antal veckor med studiemedel på grundskolenivå för heltidsstudier

Tidigare utbildning

Högsta antal veckor

Grundskoleutbildning eller motsvarande

40 veckor

Saknar grundskoleutbildning eller motsvarande

80 veckor

Saknar grundskoleutbildning eller motsvarande, och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna

100 veckor

Färdighetsträning är studier som motsvarar grundskolans årskurs 1–6.

Så räknas använda veckor

Alla veckor du använt på grundskolenivå räknas. De veckor du läst på deltid räknar vi om till heltidsveckor. Detta gäller för den tid du haft något av följande:

 • studiemedel
 • särskilt vuxenstudiestöd (SVUX)
 • särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA).

Vad räknas som grundskoleutbildning?

Om du har något av följande, räknas det som att du har grundskoleutbildning:

 • Betyg i alla obligatoriska ämnen eller ämnesblock i grundskolan. Du behöver inte ha betyg i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd.
 • Betyg i alla de ämnen som ingår i grundläggande kommunal vuxenutbildning eller motsvarande statlig vuxenutbildning. Du behöver inte ha betyg i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Betygen behöver inte vara godkända. Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F eller motsvarande i samtliga ämnen, räknas det som att du har en grundskoleutbildning.

Det räknas också som att du har en grundskoleutbildning om du har läst klart en svensk utbildning som kan jämställas med en vanlig grundskoleubildning. Det kan till exempel vara realskola eller en grundskoleutbildning vid en riksinternatskola eller en svensk utlandsskola.

Utbildning från ett annat land

Utbildningsformerna skiljer sig åt mellan olika länder. Grundskoleutbildningen är den obligatoriska utbildningen i ditt hemland. Den är oftast 8–10 år lång och startar vanligtvis när du är mellan fem och sju år gammal.

Har du läst klart en grundskoleutbildning som ger rätt att studera vidare på gymnasienivå i ditt hemland, räknar vi det som att du har en grundskoleutbildning. Du behöver inte ha godkända betyg.

Färre veckor med lån från det år du fyller 47

Du kan få bidraget till och med det år du fyller 56 år. Men från det år du fyller 47, får du inte låna i lika många veckor som förut.

Åldersgränser för studiemedel

Fler veckor i vissa fall

I en del fall kan vi godkänna studiemedel för fler veckor.

Om du har synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. Ett synnerligt skäl kan vara att din studietid förlängts eller att du varit tvungen att byta studieinriktning på grund av något som du inte kunnat påverka, exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning, olycka eller någon annan omständighet.

För att du ska kunna få studiemedel för fler veckor, ska du dessutom ha ett tydligt syfte med extraveckorna. Det kan exempelvis vara att du ska få en viss examen eller behörighet.

Bedömningen av synnerliga skäl är mycket restriktiv. Det innebär att det är mycket svårt att få studiemedel för fler veckor.

Om du är över 40 år

Från och med det år du fyller 40 kan du få studiemedel i ytter­ligare 40 veckor om du behöver mer utbildning för att kunna arbeta. Det kan exempelvis vara för att du behöver gå en ny utbildning eller en vidareutbildning för att få arbete. De här villkoren gäller:

 • Det ska ha gått viss tid sedan du senast hade studiestöd, vanligtvis minst sju år.
 • Du ska anses ha arbetsmarknadsskäl eller personliga skäl.

Arbetsmarknadsskäl

Som arbetsmarknadsskäl räknar CSN:

 • Du behöver förnya eller uppdatera en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden. Utbildningen eller vidareutbildningen ska ha en direkt koppling till ditt yrke och förbättra din kompetens inom yrkesområdet.

Personliga skäl

Som personliga skäl räknar CSN att du behöver byta yrkesinriktning och skola om dig på grund av din hälsa. Det kan vara att du har fått en förslitningsskada eller liknande och på grund av detta måste byta yrke.

Beskriv din situation i ansökan

När du söker studiemedel för fler veckor måste du beskriva din situation utförligt. I ansökan ska du skriva vilka skäl och omständigheter du vill att vi ska ta hänsyn till. Det måste tydligt framgå varför du behöver vidareutbilda dig eller byta utbildning och behovet av den nya utbildningen.

Veckor som inte räknas

I vissa fall räknar vi inte veckor med studiemedel som förbrukade. Det gäller i de här fallen:

 • när du varit sjukskriven
 • när du tillfälligt vårdat barn eller närstående
 • när du fått ett återkrav på studiemedel på grund av att du gjort ett avbrott eller ändrat studieomfattning.

Sjuk under studierna

Vård av barn

Vård av närstående

Återkrav

Spara veckor

Det går att få studiemedlen att räcka under en längre tid. Du kan spara veckor. Det innebär att du sprider ut veckorna med studiemedel under längre tid.

Spara veckor med studiemedel

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-11-04
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller