Hoppa till innehåll

För dig som är flykting eller god man för ensamkommande barn

I Sverige vill vi att alla ska ha möjlighet att studera för att lättare kunna få ett arbete. Därför kostar det vanligtvis ingenting att studera. Du kan dessutom ha rätt att få bidrag och låna pengar från CSN för att det ska bli lättare att bo och studera i Sverige.

Du som är flykting kan ha rätt till studie­stöd, hem­utrustnings­lån och körkorts­lån från CSN. Det kan även gälla om du exempelvis har ett uppehålls­tillstånd enligt gymnasie­lagen. Här hittar du och din god man information om CSN:s bidrag och lån.

Bidrag och lån från CSN

Du som är flykting och vill studera i Sverige kan ha rätt att få bidrag och låna pengar från CSN för dina studier. Det kallas för studiestöd. Studie­stödet finns för att de som studerar ska ha pengar till att betala hyra, mat och köpa annat som behövs under studietiden.

Om du är flykting kan du också ha rätt att låna pengar från CSN för att kunna köpa möbler och annan utrustning till ditt hem. Det kallas hem­utrustnings­lån.

Om du saknar svenskt körkort kan du ha rätt att låna pengar från CSN för att kunna ta ett körkort. Det kallas körkortslån.

Olika typer av studiestöd

Det finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är. Här är de vanligaste:

Studiehjälp för dig som studerar på gymnasiet och är 20 år eller yngre

Studerar du på gymnasiet kan du få studie­hjälp till och med vår­terminen det år du fyller 20 år. Studie­hjälp består av olika bidrag, exempelvis studie­bidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som du kan söka om din familj har låg inkomst. Om du är ensam­kommande barn är det din egen inkomst som räknas.

Du kan ansöka om bidrag från CSN först när du har fått ditt person­­nummer. Vi betalar ut pengarna retroaktivt från och med den vecka du uppfyller villkoren för rätt till studiestöd.

Om du ansöker om extra tillägg, inackorderings­­tillägg eller lärlingsersättning måste ansökan vara inne senast den 30 juni 2020, för läsåret 2019/2020. För studie­bidraget finns ingen sista ansöknings­dag.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Studiemedel – bidrag och studielån

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Om du ska studera på en eftergymnasial utbildning, till exempel på universitetet, kan du söka studiemedel även om du är yngre än 20 år.

Studiemedel består av bidrag och studielån, men du kan välja att bara ta bidraget om du vill. Om du har barn kan du få extra bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från det att din ansökan kom in till CSN. Därför är det viktigt att inte vänta med att söka studie­medel när du har fått ett uppehålls­tillstånd enligt gymnasie­lagen. Om du inte har fått ditt person­nummer än så kan du kontakta CSN på 0771–276 300 för att få en tillfällig kod som du kan använda för att ansöka om studie­medel på Mina sidor.

Så fungerar det att betala tillbaka studielånet

Studielånet måste du betala tillbaka även om du flyttar från Sverige. Du betalar inte hela lånet på en gång, utan CSN delar upp betalningen på flera år. Hur mycket du ska betala, och hur länge, beror bland annat på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Studiemedel för studier i Sverige

Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Studiestartsstödet är till för dig som har varit arbetslös en längre tid och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid.

Det är din kommun som i första hand bedömer om du kan få ansöka om studie­starts­stödet. Det är också där du gör din ansökan. Det går inte att ansöka om studiestartsstöd direkt från CSN.

Studiestartsstöd

Rätt till svenskt studiestöd som flykting

I de här fallen har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd:

 • Om Migrationsverket har gett dig uppehållstillstånd för att du är flykting eller skyddsbehövande.
 • Om Migrationsverket har gett dig uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.
 • Om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt gymnasielagen är ett exempel på ett sådant tillstånd.
 • Om du är placerad i ett familjehem eller på en institution av en svensk myndighet (HVB-hem), har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Du ska då
  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.

Uppehållstillståndet måste vara giltigt

Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller tidigast från och med den vecka du får ditt tillstånd.

Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.
Om uppehållstillståndet ändras

Om något ändras i uppehållstillståndet är det viktigt att du kontaktar CSN så fort som möjligt. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt belopp utbetalt. Det kan till exempel vara att Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillståndet eller att de återkallar ditt uppehållstillstånd. Då ska du kontakta oss och anmäla den ändringen.

Asylsökande

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

God man för ensamkommande barn

Som god man för ensamkommande barn kan du ansöka om bidrag från CSN åt barnet. För att kunna ta emot pengarna behöver du anmäla dig som betalnings­mottagare hos oss. Betalnings­mottagaren kan även vara till exempel en familjehemsförälder.

Anmäl betalningsmottagare till CSN

Du anmäler till CSN att du vill vara betalningsmottagare för barnet. Du anmäler det skriftligt.

En skriftlig anmälan kan du göra i samband med ansökan om bidrag. Det enklaste är att anmäla det under övrigt på ansökan om extra tillägg eller att skicka ett brev eller mejl till oss.

Styrk att du är god man

Du behöver även styrka att du är god man, och det gör du genom att skicka in ett registerutdrag eller annat intyg från Överförmyndar­nämnden. Om du inte redan är registrerad där, behöver du ordna det först.

Kan någon annan ta emot utbetalningarna?

Ja, ni kan bestämma att till exempel en familjehemsförälder ska vara den som tar emot pengarna. Då behöver du skicka in en kopia på socialförvaltningens beslut om att placera barnet i familjehem. Det gör du i samband med ansökan om bidrag. I ansökan ska det även framgå vilken familjehemsförälder som ska ta emot pengarna.

Ansöka om bidrag från CSN

Ansök om studiehjälp

För att CSN ska kunna pröva om det ensam­kommande barnet har rätt till svenskt studiestöd måste du varje läsår skicka in blanketten "Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd". CSN skickar oftast ut blanketten till barnets folk­bok­förings­adress i god tid inför varje läsår. Om du vill ha en blankett skickad till dig, kan du beställa den från CSN.

Tänk på att ansökan kan göras tidigast när barnet har fått ett fullständigt personnummer.

Ansök om extra tillägg

Ensamkommande barn har ofta rätt till extra tillägg, eftersom de har låg skattepliktig inkomst och dessutom saknar föräldrar i Sverige som kan räknas in i inkomstprövningen. Du behöver beställa en blankett för att ansöka om det åt barnet.

Skriv under blanketterna

Det är du som är god man som ska skriva under blanketterna. Har du inte anmält dig som betalningsmottagare hos oss? I så fall behöver du bifoga ett registerutdrag eller annat intyg från Överförmyndar­nämnden som styrker att du är god man.

Skicka blanketterna med post till oss.

Skolan måste skicka uppgifter

Innan vi kan besluta om studiebidraget måste skolan skicka studieuppgifter till CSN. Så snart barnet har fått sina fyra sista siffror i personnumret kan du kontakta skolan för att kontrollera att de skickat uppgifterna till oss.

Utbetalning av bidragen

Innan barnet fyllt 18 år betalar CSN ut pengarna till den som är betalningsmottagare. När barnet fyllt 18 år och blivit myndig betalar vi ut pengarna direkt till hen.

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar, så de måste få veta vilket bankkonto de ska betala ut pengarna till. Du anmäler konto på deras webbplats.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Om kontonummer saknas

Om kontonummer saknas betalar vi ut pengarna via en kontant­avi. Den skickas till betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren kan lösa in kontantavin hos Swedbank eller något av Kupong­inlösens ombud. Det står på avin var den går att lösa in.

När barnet fyller 18

När barnet fyller 18 år och blir myndig kommer vi att betala ut pengarna till hen. Det är därför bra om ni har ordnat ett bankkonto till barnet. Kom ihåg att anmäla kontonumret till Swedbanks kontoregister också.

Utbetalningarna stoppas vid ogiltig frånvaro

Om barnet skolkar har hen inte rätt till bidrag från CSN. Vi stoppar då utbetalningarna. Om hen redan har fått pengar som hen inte har rätt till, kommer vi att dra av den summan på de kommande utbetalningarna. När barnet återgår till studierna börjar vi betala ut bidragen igen.

Körkortslån

Du som är arbetslös kan få låna pengar från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort med körkortsbehörighet B. Med ett körkort kan det vara lättare att få ett arbete.

För att ha rätt till lånet ska du vara arbetslös och mellan 18 och 47 år. Det gäller inte för alla arbetslösa, utan du måste uppfylla vissa villkor. De kan du läsa mer om i länken här nedanför. Som mest kan du låna 15 000 kronor. Lånet måste du sedan betala tillbaka, och det måste du göra även om du inte har tagit ditt körkort.

Körkortslån - för dig som är arbetslös

Hemutrustningslån

Du som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar av CSN för att köpa möbler och annan utrustning till ditt nya hem. Det kan vara sängar, tallrikar, kastruller och stolar. Men inte till exempel mat, toalettpapper eller hyra för bostaden. Lånet kallas hemutrustningslån.

Hur mycket du får låna beror på hur stor din familj är, vad som redan finns i bostaden och hur mycket pengar du redan har.

Du behöver betala tillbaka hemutrustningslånet efter en tid i Sverige. Du börjar betala tillbaka lånet 2 år efter att du fick de första pengarna.

Hemutrustningslån - för att köpa saker till hemmet

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-01-08
Hjälpte den här sidan dig?
eller