session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

För dig som är flykting eller god man för ensamkommande barn

I Sverige vill vi att alla ska ha möjlighet att studera för att lättare kunna få ett arbete. Därför kostar det vanligtvis ingenting att studera. Du kan dessutom ha rätt att få bidrag och låna pengar från CSN för att det ska bli lättare att bo och studera i Sverige.

Du som är flykting kan ha rätt till studie­stöd och körkorts­lån från CSN. Det kan även gälla om du till exempel har ett uppehålls­tillstånd enligt den nya gymnasie­lagen. Här hittar du och din god man information om CSN:s bidrag och lån.

Bidrag och lån från CSN

Du som är flykting och vill studera i Sverige kan ha rätt att få bidrag och låna pengar från CSN för dina studier. Det kallas för studiestöd. Studie­stödet finns för att de som studerar ska ha pengar till att betala hyra, mat och köpa annat som behövs under studietiden.

Information till personer som kommer till Sverige från Ukraina

Personer som lämnat Ukraina och flytt till Sverige kan vistas i Sverige utan tillstånd eller visum i 90 dagar och de har då inte rätt till studiestöd.

Ukrainska medborgare som får uppehållstillstånd i Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv kommer inte att kunna få studiestöd från CSN eftersom de enligt socialförsäkringsbalken inte ska anses vara bosatta här.

Ukrainska medborgare som söker om asyl och beviljas flyktingstatus i Sverige kan ha rätt till svenskt studiestöd vid studier.

Olika typer av studiestöd

Det finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är. Här är de vanligaste:

Studiehjälp för dig som studerar på gymnasiet och är 20 år eller yngre

Om du studerar på gymnasiet kan du få studie­hjälp till och med andra halvåret det år du fyller 20 år. Studie­hjälp består av olika bidrag, till exempel studie­bidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som du kan söka om din familj har låg inkomst. Om du är ensam­kommande barn är det din egen inkomst som räknas.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag på gymnasiet. När skolan meddelat oss att du studerar prövar vi automatiskt om du har rätt till bidraget. Vi betalar sedan ut pengarna retroaktivt från och med den vecka du uppfyller villkoren för rätt till svenskt studiestöd.

Om du vill ha extra tillägg, inackorderings­­tillägg eller lärlingsersättning måste du ansöka om det. Ansökan ska vara inne senast den 30 juni 2024, för läsåret 2023/24.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Studiemedel – bidrag och studielån

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Om du ska studera på en eftergymnasial utbildning, till exempel på universitetet, kan du söka studiemedel även om du är yngre än 20 år.

Studiemedel består av bidrag och studielån, men du kan välja att bara ta bidraget om du vill. Om du har barn kan du få extra bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från det att din ansökan kom in till CSN. Därför är det viktigt att inte vänta med att söka studie­medel när du har fått ett uppehålls­tillstånd enligt gymnasie­lagen. Om du inte har fått ditt person­nummer än så kan du kontakta CSN på 0771–276 300 för att få en tillfällig kod som du kan använda för att ansöka om studie­medel på Mina sidor.

Så fungerar det att betala tillbaka studielånet

Studielånet måste du betala tillbaka även om du flyttar från Sverige. Du betalar inte hela lånet på en gång, utan CSN delar upp betalningen på flera år. Hur mycket du ska betala, och hur länge, beror bland annat på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Studiemedel för studier i Sverige

Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Studiestartsstödet är till för dig som har varit arbetslös en längre tid och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid.

Det är din kommun som i första hand bedömer om du kan få ansöka om studie­starts­stödet. Det är också där du gör din ansökan. Det går inte att ansöka om studiestartsstöd direkt från CSN.

Studiestartsstöd

Rätt till svenskt studiestöd

I de här fallen har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd om du även bor i Sverige:

 • Om Migrationsverket har gett dig uppehållstillstånd för att du är flykting, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Du kan också ha rätt till studiestöd om du har fått ett uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting.
 • Om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen eller den tidigare tillfälliga lagen.
 • Om du är placerad i ett familjehem, hem för vård eller boende, eller särskilt ungdomshem av en svensk myndighet, har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Du ska då
  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.
 • Om du har eller har haft en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd av en svensk myndighet har du vanligtvis rätt till studiestöd. Du ska då
  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd

Uppehållstillståndet ska normalt vara giltigt

Ditt uppehållstillstånd ska normalt vara giltigt för att du ska ha rätt till studiestöd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.
Om uppehållstillståndet ändras

Om något ändras i uppehållstillståndet är det viktigt att du kontaktar CSN så fort som möjligt. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt belopp utbetalt. Det kan till exempel vara att Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillståndet eller att de återkallar ditt uppehållstillstånd. Då ska du kontakta oss och anmäla den ändringen.

Asylsökande

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

God man för ensamkommande barn

Som god man för ensamkommande barn kan du ansöka om bidrag från CSN åt barnet. För att kunna ta emot pengarna behöver du anmäla dig som betalnings­mottagare hos oss. Betalnings­mottagaren kan även vara till exempel en familjehemsförälder.

Anmäl betalningsmottagare till CSN

Du anmäler till CSN att du vill vara betalningsmottagare för barnet. Du anmäler det skriftligt.

En skriftlig anmälan kan du göra i samband med ansökan om bidrag. Det enklaste är att anmäla det under övrigt på ansökan om extra tillägg eller att skicka ett brev eller mejl till oss.

Styrk att du är god man

Du behöver även styrka att du är god man, och det gör du genom att skicka in ett registerutdrag eller annat intyg från Överförmyndar­nämnden. Om du inte redan är registrerad där, behöver du ordna det först.

Kan någon annan ta emot utbetalningarna?

Ja, ni kan bestämma att till exempel en familjehemsförälder ska vara den som tar emot pengarna. Då behöver du skicka in en kopia på socialförvaltningens beslut om att placera barnet i familjehem. Det gör du i samband med ansökan om bidrag. I ansökan ska det även framgå vilken familjehemsförälder som ska ta emot pengarna.

Bidrag från CSN

Rätt till svenskt studiestöd

Från och med läsåret 2021/22 prövar vi automatiskt om det ensamkommande barnet har rätt till svenskt studiestöd.

Oftast får vi de uppgifter vi behöver från Migrationsverket men ibland kan vi behöva fler uppgifter. Då skickar vi vanligtvis ett brev till barnets folkbokföringsadress.

Studiebidrag

När skolan meddelat att barnet studerar skickar vi ett beslut om studiebidrag. Om barnet har rätt till studiebidrag bakåt i tiden betalar vi ut bidraget retroaktivt från och med den vecka som barnet uppfyller villkoren.

Extra tillägg

Ensamkommande barn har ofta rätt till extra tillägg, eftersom de har låg skattepliktig inkomst och dessutom saknar föräldrar i Sverige som kan räknas in i inkomstprövningen. Du behöver beställa en blankett för att ansöka om det åt barnet.

Det är du som är god man som ska skriva under blanketten. Har du inte anmält dig som betalningsmottagare hos oss? I så fall behöver du bifoga ett registerutdrag eller annat intyg från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man.

Utbetalning av bidragen

Innan barnet fyllt 18 år betalar CSN ut pengarna till den som är betalningsmottagare. När barnet fyllt 18 år och blivit myndig betalar vi ut pengarna direkt till hen.

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar, så de måste få veta vilket bankkonto de ska betala ut pengarna till. Du anmäler konto på deras webbplats.

Om kontonummer saknas

Om kontonummer saknas betalar vi ut pengarna via en utbetalningsavi. Om du har bank-id kan du lösa in den i Swedbanks digitala tjänst. Saknar du bank-id kan du lösa in den i någon av ClearOns inlösande butiker. Det står på avin var den går att lösa in. Om du löser in den i butik kan du behöva betala en avgift.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister eller lös in avi online

När barnet fyller 18

När barnet fyller 18 år och blir myndig kommer vi att betala ut pengarna till hen. Det är därför bra om ni har ordnat ett bankkonto till barnet. Kom ihåg att anmäla kontonumret till Swedbanks kontoregister också.

Utbetalningarna stoppas vid ogiltig frånvaro

Om barnet har ogiltig frånvaro har hen inte rätt till bidrag från CSN. Vi stoppar då utbetalningarna. När barnet återgår till studierna har hen rätt till bidragen igen. Om vi har hunnit betala ut pengar som barnet inte hade rätt till kommer vi att dra av den summan innan vi börjar betala ut pengar igen.

Ogiltig frånvaro

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?