Hoppa till innehåll

Officiell statistik

CSN är en av Sveriges statistikansvariga myndigheter. I vår statistik­databas redovisar vi officiell statistik inom området studiestöd. Vi redovisar äldre officiell statistik i pdf-format från år 1965. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav, den ska bland annat vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Databas med officiell statistik inom området studiestöd

I vår statistikdatabas kan du själv ta fram de uppgifter om studiestödet som du är intresserad av.

Här hittar du officiell statistik om studerande med studiehjälp, studiemedel, lärlingsersättning, RG-bidrag och beviljning av grundläggande rätt till studiestöd för utländska medborgare. Statistiken publiceras i februari och september varje år.

Du hittar också officiell statistik om studieskulder för låntagare med lånetyperna annuitetslån, studielån och studiemedel och för samtliga låntagare. Vidare publicerar vi officiell statistik om återkrav av studiestöd, inbetalningar av studiestöd, nedsättning av årsbelopp, avskrivning av studieskulder och kronofogdekrav. Statistiken publiceras i februari varje år.

Äldre statistik

Här redovisar vi äldre statistik som CSN har publicerat innan statistikdatabasen skapades. Det finns statistik, med vissa undantag, om studiestödet från och med 1965.

Den statistik som redovisas här har haft olika namn och status genom åren. I de fall statistiken inte har haft status som officiell statistik har den ändå framställts med motsvarande kvalitetskrav.

1960-talet

Här redovisas statistik från 1960-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 (pdf, 584 kB)

1970-talet

Här redovisas statistik från 1970-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 (pdf, 584 kB)

Studiestödsstatistik 1978-79 (pdf, 417 kB)

Studiestödsstatistik 1979-80 (pdf, 362 kB)

2010-talet

Här redovisas statistik från 2010 - 2015. Statistik från och med 2016 redovisas som officiell statistik i databasen.

Studiestöd återbetalning 2010 (pdf, 2 MB)

Studiestöd återbetalning 2011 (pdf, 1 MB)

Studiestöd återbetalning 2012 (pdf, 2 MB)

Kvalitetsdeklarationer

Statistikansvariga myndigheter som CSN tar alltid fram kvalitetsdeklarationer i samband med publiceringen av officiell statistik. Här beskrivs statistikens kvalitet utifrån bland annat relevans, aktualitet och tillgänglighet. Våra kvalitetsdeklarationer hittar du här:

Statistikansvariga myndigheter

CSN är en Sveriges många statistikansvariga myndigheter. Statistiska centralbyrån (SCB) har en samordnande roll ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken och för att stödja de statistikansvariga myndigheterna. Läs mer om Sveriges officiella statistik, de statistikansvariga myndigheterna och regelverket på SCB:s webbplats.

Logga
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-07-09
Hjälpte den här sidan dig?
eller